Go to Top

Stockholms studentkårers centralorganisation har hållit årsmöte

Tisdagen den 8 november samlades Stockholms student- och elevkårer i Studentpalatset för årsmöte. Utöver presentationer över SSCO:s verksamhetsområden, fastställandet av årsredovisningar, beslut om propositioner, fattade årsstämman följande beslut:

Mikael Isberg och Daniel Kyriacou har valts som suppleanter till SSCO:s styrelse. Mikael Isberg har bland annat arbetat som föreningssamordnare på Stockholms universitets studentkår (SUS) och som ordförande för Studentpartiet. Daniel Kyriacou har varit aktiv i studentkåren DISK, bland annat som ledamot i styrelsen, ordförande för en sektion samt engagerad i Klubbmästeriet.

Fortsatt företroende i SSSB:s styrelse

Två ordinarie ledamöter, Büsra Kocatürk och Marika Jonsson samt en suppleant, Ola Palmgren har utsetts till SSSB:s styrelse. Büsra Kocatürk som i dagsläget sitter i SSSB:s styrelse och som tidigare suttit i SSCO:s och SUS:s styrelse, samt varit ordförande för Moderata studenter får fortsatt förtroende. Marika Jonsson, tidigare suppleant i SSSB:s styrelse förordats till ordinarie ledamot. Genom hennes tidigare arbete och som boende hos SSSB har Marika viktiga erfarenheter och kunskaper som kommer till nytta för att stärka kommunikationen mellan SSSB och studenterna. Ola Palmgren ursprungligen från Växjö och som både i kommunstyrelsen och i det kommunala bostadsbolaget arbetat med bostadsfrågor har valts som ny suppleant i SSSB:s styrelse

I samtliga fall valde Studentrådet enligt valberedningens förslag och rekommendationer.

Posten som vice ordförande är fortsatt vakant

Efter årsmötet är posten som vice ordförande fortsatt vakant, vilket medför att styrelsen kommer att rekrytera en tjänsteperson som avlastar presidiet.

– Vi i styrelsen tackar alla deltagare för ett trevligt och givande årsmöte. Även ett stort tack till Jonna Hillblom, för det fantastiska arbete hon utfört som interimistiskt vald vice ordförande. Även fast vice ordförandeposten inte blev tillsatt under årsmötet, är jag trygg och optimistisk för vårt fortsatta arbete, säger Veronica Sällemark, ordförande för SSCO.

Frågor besvaras av:

Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 15
e-post: ordf@ssco.se