Go to Top

Ansvarig för BDBN

Har du ett utpräglat rättspatos? Är du student och vill tjäna lite extra, samtidigt som du hjälper andra studenter? Sök förtroendeuppdraget som ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden

 

SSCO – Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO är en intresse- och samarbetsorganisation för Stockholms student- och elevkårer. Genom våra medlemsorganisationer representerar vi Stockholms ca 85 000 studenter och deras intressen. SSCO är spindeln i nätet för studentrörelsen i Stockholm och vårt gedigna historiska arv sträcker sig tillbaka till grundandet år 1896.

SSCO grundade SSSB 1958 och har som stiftare också säkerställt att studenter ges möjlighet till en effektiv och rättssäker boprövning med hjärtat på rätt ställe. Därför tillsätter SSCO en ansvarig som deltar i SSSB:s två överklagandeinstanser: Bostadsdelegationen (BD) och Besvärsnämnden (BN).

Beskrivning av rollen

Syftet med SSSB och arbetet i Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden är att tillhandahålla studentbostäder för studenter under studietiden. Därför är det viktigt att du är rättvis, behandlar lika ärenden lika och har hjärtat på rätt ställe.

Som ansvarig för BD och BN upprätthåller du en trygg och rättssäker prövning av överklagandeärenden hos SSSB. Du kommer även att närvara under SSCO:s studentråd samt, utifrån behov, under SSCO:s styrelsemöten. Det finns även möjlighet att delta i SSCO:s andra arrangemang, men detta är valfritt.

Arbetet i Bostadsdelegationen

Som ansvarig för BD och BN är du ordförande i BD, som är den första överklagandeinstansen. I BD fattar ni beslut om ansökningar och överklaganden från hyresgäster och köande hos SSSB. Ärenden som behandlas av BD rör till exempel köärenden, boende i studentbostad, eller ansökan om studentbostad hos SSSB. BD sammanträder på SSSB:s huvudkontor, 1-4 (genomsnitt 2) gånger per månad på vardagar ca 09.00-17.00

Du kommer arbeta i nära dialog med föredragande i BD, som utses av SSSB. Den personen samlar ihop alla ansökningar och överklaganden inför BD:s sammanträden.

Inför och efter sammanträdena kommer du att vara sökanden behjälplig med deras ansökningar/överklaganden genom att svara på frågor kring deras situation och våra regelverk. Det är viktigt att du bidrar till att upprätthålla en trygg och rättssäker prövning.

Till din hjälp har du SSCO:s styrdokument och mallar, samt praxis för beslut. Du kommer också föra dialog med ansvarig person från SSSB samt med övriga ledamöter i BD och BN. Din närmsta chef är SSCO:s presidium. Samtliga ärenden i BD är sekretessbelagda.

Arbetet i Besvärsnämnden

Som ansvarig för BD och BN är du även föredragande i Besvärsnämnden, som är den andra överklagandeinstansen. BN fattar beslut om överklaganden av BD:s beslut. BN sammanträder i SSCO:s lokaler i Studentpalatset, 1-3 (genomsnitt 1) gånger per månad på kvällstid ca 18.00–22.00.

I rollen som föredragande i BN kommer du bland annat att samla in alla överklaganden, vara behjälplig och svara på frågor gällande eventuella överklaganden och föredra ärendena under BN:s sammanträden.

Du kommer även i denna roll att arbeta i nära dialog med föredragande för BD. Den personen kan informera dig kring nödvändig information om processen och ärenden inför BN:s sammanträden.

Inför och efter sammanträden kommer du att vara sökanden behjälplig med deras ansökningar/överklaganden genom att svara på frågor kring deras situation. Du kommer att samla ihop inkomna ansökningar och förbereda ärendena inför BN:s sammanträden. Du kommer att protokollföra besluten och tillhandahålla protokollet till SSSB. Efter ett beslut är fattat i BN kommer du administrera beslutet och meddela sökanden om BN:s beslut, samt besvara eventuella frågor kring beslutet. Det är viktigt att du bidrar till att upprätthålla en rättssäker prövning.

Till din hjälp har du SSCO:s styrdokument och mallar, samt rättspraxis för beslut i ärenden. Du kommer också föra dialog med ansvarig person från SSSB samt med övriga ledamöter i BD och BN. Din närmsta chef är SSCO:s presidium. Samtliga ärenden i BN är sekretessbelagda.

Som ansvarig för BD och BN får du:

 • arvode på 3 000 kr per månad,
 • en spännande arbetsplats där du träffar många studentaktiva,
 • gedigen möteserfarenhet,
 • god förståelse för arbetet med studentbostäder,
 • värdefulla erfarenheter med hantering av överklagandeprocesser,
 • bidra till att upprätthålla en trygg och rättssäker hantering av överklagandeärenden,
 • inbjudningar till gemensamma aktiviteter och events hos SSCO,
 • möjlighet att vara en del av studentrörelsen.

Kvalifikationer och egenskaper:

Du är strukturerad, noggrann och har en hög integritet i ditt arbete. Vi lägger särskild vikt vid att du har erfarenheter av juridiskt arbete/ärendehantering eller förståelse för sådana frågor. Du behöver ha en grundläggande förståelse för studenters sociala och ekonomiska förutsättningar för att bedriva studier. God samarbets- och kommunikativ förmåga är en förutsättning för att klara av arbetet. Under vissa perioder kommer uppdraget som ansvarig för BD och BN vara tidskrävande. Vi ser därför att du är stresstålig, saklig och har en stor respekt för hanteringen av ärendena. Vi ser också att du delar SSCO:s värderingar och har ett normkritiskt förhållningssätt i bland annat frågor som rör alkoholkultur, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell läggning, och ålder.

Vi söker dig som:

 • har tidigare erfarenhet av juridiskt arbete eller förståelse för juridiska frågor,
 • har tidigare erfarenhet av att leda grupper,
 • har tidigare erfarenhet av administrativt arbete,
 • kommunicerar väl i tal och skrift på både svenska och engelska,
 • har tidigare erfarenhet av arbete under intensiva perioder.

Meriterande:

 • du känner till Studentstockholm,
 • tidigare erfarenhet av styrelsearbete,
 • tidigare erfarenhet av föreningsarbete,
 • tidigare erfarenhet av arbete med studentbostäder,
 • tidigare erfarenhet av arbete med Ladok,
 • tidigare erfarenhet av medicinska frågor.

Meriter som liknande uppdrag och en juridisk eller medicinsk bakgrund, samt om sökande är student, tas i beaktning, men vi välkomnar alla sökande!

Ansökan

Förtroendeuppdraget som ansvarig för BD och BN är mötesarvoderat och upptar ca 25-30 procent arbetstid. Överlämning sker enligt överenskommelse. Du tillträder officiellt ditt uppdrag den 31 maj 2018. Du överlämnar också till din efterträdare efter att din mandatperiod är över.

Ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till SSCO:s styrelse på info@ssco.se. Urval sker löpande, så skicka din ansökan redan idag!

Frågor kring uppdraget kan ställas direkt till innevarande ansvarig för BD och BN på appeal@ssco.se. Vi ser fram emot din ansökan!