Go to Top

Ansvarig för BDBN

Har du ett utpräglat rättspatos?

– Sök förtroendeuppdraget som ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden

 

SSCO – Stockholms studentkårers centralorganisation

Vi är en intresse- och samarbetsorganisation för Stockholms student- och elevkårer. Genom våra medlemsorganisationer representerar och tillvaratar vi Stockholms ca 85 000 studenters intressen. SSCO är spindeln i nätet för studentrörelsen i Stockholm.

Kansliet håller till i Studentpalatsets anrika lokaler på centrala Norrtullsgatan 2 vid Odenplan. Lokalerna utgör en nod för Studentstockholm och i viss utsträckning även andra organisationer i civilsamhället då de är mycket välrustade för större möten. Det är alltså inte ovanligt att andra organisationer bokar in sina konferenser, årsmöten eller workshops i våra fantastiska lokaler.

Arbetsplatsen är liten men modern där vi allihop har ett stort eget ansvar att driva projekt och ansvarområden framåt. Vi arbetar med en bredd av verksamheter och arbetsuppgifter bland annat som rör aktuella politiska skeenden, medlemsträffar, rättssäkra prövningar kring studentbostäder såväl som festligheter och högtider. Vi bedriver långsiktigt påverkansarbete i viktiga frågor som framförallt rör förutsättningar för studier så som fler bostäder för studenter, stärkta ekonomiska förutsättningar för studenter och insatser för en förbättrad hälsa för studenter.

SSCO:s historiska arv är gediget sedan grundandet år 1896. Vi är en organisation att fortsatt räkna med i arbetet som rör studenternas kunskapsregion Stockholm. Bland annat startade vi Studenthälsan i Stockholm för att säkerställa att alla studenter ges kostnadsfri medicinsk hjälp vid behov. Vi är också de som sett till att SL rabatterar resekorten för studenter för att vi ska ha råd att resa kollektivt under studietiden. Inte minst är vi också grundare av SSSB – Stiftelsen Stockholms studentbostäder som är störst i Sverige med ca 8000 studentbostäder i sitt bestånd.

SSCO grundade SSSB 1958 och har som grundare också säkerställt att studenter ges möjlighet till en effektiv, rättssäker boprövning med hjärtat på rätt ställe. Därför tillsätter SSCO en ledamot som deltar i SSSB:s två överklagandeinstanser: Bostadsdelegationen (BD) och Besvärsnämnden (BN).


Ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden

Du utgör en viktig del av vår organisation. Du upprätthåller en trygg och rättssäker prövning av överklagandeärenden hos SSSB.

Syftet med SSSB och arbetet i Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden är att tillhandahålla studentbostäder för studenter under studietiden. Därför är det viktigt att du är rättvis, behandlar lika ärenden lika och samtidigt har hjärtat på rätt ställe.

Du kommer även att närvara under SSCO:s studentråd samt utifrån behov under SSCO:s styrelsemöten. Möjlighet att delta under SSCO:s andra arrangemang finns också men är valfritt.


Arbetet i Bostadsdelegationen

I rollen som ansvarig för Bostadsdelegationen (BD) och Besvärsnämnden (BN) är du ordförande i BD som är första överklagandeinstansen. I BD fattar du beslut om ansökningar och överklaganden från hyresgäster och köande hos SSSB. Ärenden som behandlas av BD handlar exempelvis om köärenden, boende i studentbostad samt ansökan om studentbostad hos SSSB. BD sammanträder vardagar, ca. 09.00-17.00 ungefär en till fyra gånger per månad på SSSB:s huvudkontor.

Du kommer att arbeta i nära dialog med föredragande i Bostadsdelegationen som utses av SSSB. Den personen samlar ihop alla ansökningar och överklaganden inför BD:s sammanträden.

Inför och efter sammanträdena kommer du att vara sökanden behjälplig med deras ansökningar/överklaganden genom att svara på frågor kring just deras situation och våra regelverk. Det är viktigt att du bidrar till att upprätthålla en trygg och rättssäker prövning.

Till din hjälp har du SSCO:s styrdokument, mallar samt praxis för beslut. Du kommer också föra dialog med ansvarig person från SSSB samt med övriga ledamöter i Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden. Din närmsta chef är SSCO:s presidium. Samtliga ärenden i Bostadsdelegationen är sekretessbelagda.


Arbetet i Besvärsnämnden

I rollen som ansvarig för Bostadsdelegationen (BD) och Besvärsnämnden (BN) är du föredragande i BN som är andra överklagandeinstansen. BN fattar beslut om överklaganden av BD:s beslut, det vill säga ärenden från hyresgäster och köande hos SSSB. Ärenden som behandlas av BN handlar exempelvis om köärenden, boende i studentbostad samt ansökan om studentbostad hos SSSB. BN sammanträder kvällstid ca 18.00–22.00 ungefär en till tre gånger per månad i SSCO:s lokaler.

I rollen som föredragande i BN kommer du bland annat att samla in alla överklaganden, vara behjälplig och svara på frågor gällande eventuella överklaganden och föredra ärendena under BN:s sammanträden.

Du kommer att arbeta i nära dialog med föredragande för Bostadsdelegationen som utses av SSSB. Den personen kan informera dig kring nödvändig information om processen och ärenden inför Besvärsnämndens sammanträden.

Inför och efter sammanträden kommer du att vara sökanden behjälplig med deras ansökningar/överklaganden genom att svara på frågor kring just deras situation. Du kommer att samla ihop inkomna ansökningar och förbereda ärendena inför Besvärsnämndens sammanträde. Du kommer att protokollföra besluten och tillhandahålla protokollet till SSSB. Efter beslut är fattat i BN kommer du att administrera besluten och meddela sökanden om Besvärsnämndens beslut samt besvara eventuella frågor kring besluten. Det är viktigt att du bidrar till att upprätthålla en rättssäker prövning.

Till din hjälp har du SSCO:s styrdokument, mallar samt rättspraxis för beslut i ärenden. Du kommer också föra dialog med ansvarig person från SSSB samt med övriga ledamöter i Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden. Din närmsta chef är SSCO:s presidium. Samtliga ärenden i Besvärsnämnden är sekretessbelagda.

Du får som ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden:

 • mötesarvode
 • utgöra en viktig del av SSCO:s kansli
 • en spännande arbetsplats där du träffar många studentaktiva
 • gedigen möteserfarenhet
 • god förståelse för arbetet med studentbostäder
 • värdefulla erfarenheter med hantering av överklagandeprocesser
 • bidra till att upprätthålla en trygg och rättssäker hantering av överklagandeärenden
 • inbjudningar till gemensamma aktiviteter och events hos SSCO
 • möjlighet att vara en del av studentrörelsen

Vi söker dig som är:

Strukturerad, noggrann samt har en hög integritet i ditt arbete. Vi lägger särskild vikt vid att du har erfarenheter av juridiskt arbete/ärendehantering eller förståelse för sådana frågor. Du behöver ha en grundläggande förståelse för studenters sociala och ekonomiska förutsättningar för att bedriva studier. God samarbets- och kommunikativ förmåga är en förutsättning för att klara av arbetet. Under vissa perioder kommer uppdraget som ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden vara tidskrävande. Många sökanden som är oroliga över sin bostadssituation kommer att kontakta dig samtidigt och vi ser därför att du är stresstålig, saklig och har en stor respekt för hanteringen. Eftersom du är en del av SSCO ser vi också att du delar SSCO:s värderingar och har ett normkritiskt förhållningssätt i bland annat frågor som rör alkoholkultur, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell läggning och ålder.

Tidigare erfarenheter relevanta för uppdraget:

 • Juridiskt arbete eller förståelse för juridiska frågor
 • Leda grupper
 • Administrativt arbet
 • Du kommunicerar väl i tal och skrift på både svenska och engelska
 • Arbete under högintensiva perioder

Meriterande för uppdraget:

 • Du känner till Studentstockholm
 • Tidigare erfarenhet av styrelsearbete
 • Tidigare erfarenhet av föreningsarbete
 • Tidigare erfarenhet av arbete med studentbostäder
 • Tidigare erfarenhet av arbete med Ladok
 • Tidigare erfarenhet av medicinska frågor

Meriter så som liknande uppdrag, juridisk eller medicinsk bakgrund samt om sökande är student tas i beaktning, men vi välkomnar alla sökande.

Ansökan

Förtroendeuppdraget som ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden är mötesarvoderat och upptar ca 25-30 procent arbetstid under 10.5 månader. Överlämning sker enligt överenskommelse under september och oktober månader. Du tillträder officiellt ditt uppdrag den 1 oktober 2017. Du överlämnar också till din efterträdare efter att din mandatperiod är över.

Ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till SSCO:s Styrelses Arbetsgrupp på
m-soderberg [a] hotmail.com och ska vara SSCO tillhanda senast den 24 september 2017.

Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan redan idag. Frågor kring uppdraget kan ställas direkt till innevarande års ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden på appeal@ssco.se. Vi ser fram emot din ansökan!