Go to Top

Blog Archives

Vårens studentråd 2019 är avslutat

Den 22 maj 2019 höll SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, vårens studentråd. Under mötet behandlades ett antal ärenden och propositioner, inklusive val av förtroendevalda för verksamhetsåret 2019/20 Presidiet 2019/20 Till ordförande är Oskar Wiik vald. Han har tidigare suttit som ordförande för SöderS – Södertörns högskolas studentkår under fyra år. Oskar kommer till SSCO med en gedigen bakgrund inom elev- och studentpolitiken. Utöver sitt ordförandeskap i SöderS har han bl.a. länge har varit aktiv inom Sveriges Elevråd – SVEA och sitter som styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer (SFS). Till vice ordförande är Hugo Thorén vald. Han har suttit i SSCO:s styrelse som ordinarie ledamot under verksamhetsåret 2018/19 och kommer från Stockholms universitets studentkår (SUS) där han varit ansvarig för studentinflytande under verksamhetsåret 2018/19. Styrelsen 2017/2018 I styrelsen har följande personer blivit invalda som ordinarie ledamöter under 2018/19: Omar Branzell (MF), Filip Hörnsten (DISK), Michael Pettersson (GIH:s studentkår), Sofia Holmdahl (SUS), Louisa Kellman (SUS), Adam Maquard (SöderS) och Gustav Ogesten (THS). Filip och Michael har suttit i SSCO:s styrelse som ordinarie ledamöter under verksamhetsåret 2018/19. Omar har suttit i styrelsen som suppleant sedan studentrådet i november 2018. Sofia, Louisa, Adam och Gustav är nyvalda ledamöter. Övriga tillsättningar Jens Andersson och Sabine Pettersson har blivit omvalda som sakrevisor respektive sakrevisorssuppleant för verksamhetsåret 2019/20. Även studentrådspresidiet med ordförande Kristian Kull och vice studentrådsordförande Christian Bratt är omvalda. Som studentrådssekreterare har Jonas Maistedt blivit nyvald. Valberedningen för verksamhetsåret 2019/20 består av Daniel Kyriacou och Leif Karlsson.

Stockholms studentvän 2019 utsedd

Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer, samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen delades ut första gången 2002 och har därefter delats ut årligen. Den har alltid varit väldigt uppskattad av både vinnare och nominerade. Stockholms studentvän är ett sätt för Stockholms studenter, studentkårer och SSCO att uppmärksamma de som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och förbättra Stockholm som studentstad. Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa, samt individer eller grupper. Mottagaren ska ha gjort insatser för att: förbättra Stockholms studenters ekonomiska eller sociala situation, skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter, underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer, eller på annat sätt förbättra Stockholm som studentstad. Vinnaren av Stockholms studentvän 2019 är nu utsedd Det är en stor glädje att få berätta att Anders Lundgren, förvaltningschef på KTH, har utsetts till Stockholms studentvän 2019 av SSCO. Anders kommer tilldelas sina diplom under det traditionella valborgsmässofirandet på Sollidenscenen på Skansen. Motivering Stockholms studentvän 2019 ”Anders Lundgren brinner för studentbostadsfrågan och har verkat för uppstarten av flertalet byggen av nya bostadsområden, däribland Campus Albano. Han har även genom nationell påverkan drivit frågan om att skapa regelverk som underlättar för fler aktörer att bygga och förvalta studentbostäder. Anders värnar om Stockholms attraktionskraft som studentstad med levande campusmiljöer i fokus. Han inser vikten av en stark studentrörelse och att underlätta förutsättningarna för kårverksamhet. Studenters intressen ligger Anders varmt om hjärtat och han är en sann studentvän. SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2019 dels belöna det arbete Anders har gjort i studentbostads- och campusmiljöfrågan, men även uppmärksamma hans arbete för att bevara Studentpalatset. Som mötesplats för Stockholmsregionens studenter har Studentpalatset bidragit till att skapa möjligheter för studenter att träffas över lärosätes- och utbildningsgränser och all tid Anders har lagt på att arbeta för att Studentpalatset ska fortsätta vara den mötesplats för studenter det är idag är mycket uppskattat.” Frågor besvaras av: Andreas Moilanen, ordförande SSCO Mobil: 0708 99 77 15 E-post: ordf@ssco.se

Öppet brev till Stockholms läns kommunpolitiker

Öppet brev till Stockholms läns kommunpolitiker Stockholm 13 september 2018 Hej, Grattis till vinsten. Du har nu ett väldigt viktigt uppdrag framför dig, som vi önskar dig all lycka till med. I valrörelsens frenesi kan det vara svårt att få sin röst hörd. Vallöften, lockelser och skrämseluttalanden florerar vilt och ibland kan det för gemene man kanske vara svårt att se skogen för alla träd. Nu är dock valyran över, även om regeringsbildningen ännu är osäker, och vi ser början på en fyra år lång mandatperiod – början på en tid av hoppfullhet och handling. Under denna mandatperiod måste vi värna om våra studenter. Hela det gångna året har vi sett statistik som visar på att studenterna behöver vår hjälp; det finns fortfarande en enorm brist på bostadsmarknaden, det är ofta svårt att få det att gå ihop ekonomiskt på grund av höga hyror, och den psykiska ohälsan bland studenter fortsätter att öka. Vi kan inte vänta – vi måste ta tag i detta nu! Kommunen har en tung plikt i och med bostadsförsörjningsansvaret, men också en otrolig möjlighet att faktiskt förbättra situationen för våra studenter. Med verktyg som markanvisningar och möjligheten att rabattera markhyror för studentbostäder kan ni fria eller fälla studentbostadsbyggandet. Men vi måste jobba tillsammans och alla måste ta sitt ansvar. En för alla, alla för en – se bara vad vi kan åstadkomma när vi går ihop oss som vi gjorde i projektet Sthlm6000+! Nästan en fjärdedel av alla Sveriges studenter – d.v.s. över 90 000 – finns i Stockholm. Samtidigt finns det bara 17 000 studentbostäder i länet. Det tar mellan 1 och 5,5 år att få sin första studentbostad, beroende på om det är ett korridorsrum eller en egen studentlägenhet. Dessa extrema kötider gör att många studenter inte ens hinner bli erbjudna en studentbostad innan de tagit examen. På grund av bostadsbristen tvingas studenter in i osäkra inneboende- eller andrahandslösningar, olagliga tredjehandslösningar, blir ofrivilligt hemmaboende, eller tvingas helt enkelt välja bort Stockholm som studieort. Förutom att flera av dessa lösningar ofta är väldigt dyra kan de även ha en stor negativ inverkan på både studieresultat och psykiska hälsa. Det är inte rimligt att en student, som behöver ro för att kunna utbilda sig och bidra till det svenska kunskapslyftet den föregående regeringen så gärna ville se, ska behöva flacka runt från korttidskontrakt till korttidskontrakt och inte veta var de ska bo om någon månad. Med sådana osäkra förhållanden riskerar vi också en s.k. brain drain, eller kompetensflykt, när både svenska och internationella studenter söker sig till andra orter eller andra länder för att situationen ser ut som den gör. Så nu vänder vi oss till dig som kommunpolitiker, i början av din mandatperiod, och ber dig hjälpa oss värna om våra studenter. Ni kanske inte har ett lärosäte i just din kommun, men det betyder inte att studenterna inte vill bo där. Det finns 26 kommuner i Stockholms län och vi behöver allas hjälp. Vi kommer aldrig bli av med studentbostadsbristen om inte alla tar sitt gemensamma ansvar. Med vänliga hälsningar, Andreas Moilanen Ordförande, Stockholms studentkårers centralorganisation

Bostadssituationen för Sveriges studenter oförändrad

Igår släppte Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin bostadsrapport för 2018. Rapporten visar att endast 9 av 33 studentstäder kan erbjuda studenter ett tryggt boende inom en månad efter studiestart. (Med ”tryggt boende” menas att man får ett eget förstahandskontrakt som gäller hela studieperioden.) Stockholm är, föga förvånande, en av de 12 städer som inte kan erbjuda boende inom sex månader. SSCO blev tillfrågade av SFS att beskriva situationen, och svarade som följande: Av alla Sveriges högskolestudenter finns nästan en fjärdedel i Stockholms län; över 90 000 studenter och fler än 5 000 doktorander, fördelade på 18 universitet och högskolor. Dessutom finns många av landets yrkeshögskoleutbildningar här. Till dessa nära 100 000 utbildningsplatser fanns det 2017 ca 17 000 studentbostäder. Ca två tredjedelar av Stockholms studenter kommer från Stockholm. Bostadsbristen utgör ett hinder för studenter från andra delar av landet; många vågar inte söka sig till Stockholm då det är väldigt svårt att hitta boende och ofta väldigt dyrt om du väl lyckas. Det finns två stora studentbostadsköer i Stockholms län. SSSB, Stiftelsen Stockholms studentbostäder, är Sveriges största studentbostadsbolag med ca 8 000 bostäder. Det gör att de har en något kortare kötid; ca 13 månader för ett korridorsrum eller ca 3-4 år för en studentlägenhet. Stockholms stads bostadsförmedling förmedlade 2 507 studentbostäder 2017, med en kötid på ca 5 år. Hyrorna varierar stort; från 2 700 kr/månad för ett korridorsrum i det gamla beståndet till över 7 500 kr/månad för en nybyggd studentetta hos en privat aktör. På grund av bostadsbristen tvingas vissa studenter in i osäkra andra- eller olagliga tredjehandslösningar, tvingas ”soffsurfa” hos kompisar, blir ofrivilligt hemmaboende, eller tvingas välja bort Stockholms som studieort. SSCO driver därför www.akademiskkvart.se, en andrahandsförmedling för studenter med annonseringsvillkor som tar hänsyn till studenters ekonomi. Förmedlingen finansieras av Stockholms stads bostadsförmedling och de fem största lärosätena. Akademisk kvart är dock bara en nödlösning. Antalet studentbostäder i Stockholm har ökat de senaste åren, mycket tack vare projektet Sthlm6000+, men vi ser att bostadsbyggandet minskar igen. SSCO vill därför se ett brett samarbete mellan Stockholms 26 kommuner där alla tar ett större ansvar för studentbostadsbyggandet. På riksnivå krävs åtgärder som underlättar och förkortar processen. Men det räcker inte att bara bygga nytt – det behövs även åtgärder som underlättar för studenter ekonomiskt, till exempel en förändring av bostadsbidraget. Studentbostadssituationen i Stockholm må ha blivit bättre, men det finns fortfarande mycket som kan och måste förbättras – både för studenternas och för Stockholms skull. Det har byggts mycket på studentbostadsfronten både i Stockholm och i Sverige de senaste åren. Men det räcker inte. Det tar fortfarande flera år att få en studentlägenhet i Stockholm och SFS rapport visar att situationen för de flesta studenter inte blivit bättre jämfört med föregående år. Att studenter i Lund måste ta till att hyra ut soffor som sovplatser, att en ung kille som ska studera i Luleå har packat med sig campingutrustning för att han tror att han kommer behöva tälta 2-3 månader innan han kan få ett boende och att studenter i Visby inte får bo kvar i sina andrahandsbostäder över sommaren (för att det är mer lönsamt att hyra ut till Almedalsdeltagare och Stockholmsturister) är inte rimligt. Att studenter i Stockholm måste köa 2-5 år för att få en studentlägenhet är inte rimligt. Att Peter Eriksson, nuvarande Bostads- och digitaliseringsminister, efter ett inslag om en ung tjej som varit nära på att få tacka nej till sin drömutbildning på Karolinska Institutet, kommenterar SFS rapport i SVT:s Morgonstudio med ”Det är inte så farligt att dela lägenhet” förminskar inte bara situationens allvar – det förminskar även alla de studenter som kämpar för att lösa sin boendesituation så de kan ta sig igenom sin utbildning. För att inte tala om de som tvingas tacka nej till drömutbildningen för att de inte kan hitta någon bostad. Regeringen vill att Sverige ska vara en kunskapsnation att räkna med; vill främja landets attraktivitet för internationella studenter och öka internationellt genomslag för svensk innovation, forskning och högre utbildning. Men hur kan vi åstadkomma detta om våra studenter inte har någonstans att bo? En osäker, otrygg, boendesituation påverkar ofta både studieresultat och den psykiska hälsan negativt. Höga hyror kan skapa ekonomisk stress som även det kan ha en negativ inverkan på studieresultat och psykisk hälsa. Ska regeringen uppnå sitt mål om Sverige som en internationellt attraktiv kunskapsnation måste de ta bostadsbristen på allvar; inte bolla bort den med kommentarer om att ”det var likadant på min tid”.   Frågor besvaras av: Andreas Moilanen, ordförande SSCO Mobil: 070 899 77 15 E-post: ordf@ssco.se

Karin Wanngårds studentbostadslöfte lämnar många frågor obesvarade

Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm stad, presenterar i Mitt i Stockholm idag ett nytt löfte om studentbostäder åt alla om fem år. Det är med blandat intresse och skepsis vi läser texten. Det är välkommet för regionens över 90 000 studenter att studentbostadsfrågan lyfts. Alltför många har inte ett säkert boende och både studieresultat och psykisk hälsa blir ofta lidande till följd av oron detta medför. Vi på Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) har några frågor till Karin Wanngård: Vad menas med ”Stockholm”? Enligt artikeln kommer studentbostadsbristen inte byggas bort om Socialdemokraterna inte vinner kommunvalet, men dagens lärosäten, studenter och studentbostäder är spridda över hela länet. Hur ska dessa bostäder byggas? I dagsläget tar det nära åtta år för en bostad att byggas, från plan till färdigställande, och kommunen bygger inga egna studentbostäder. Bostäder som planläggs just nu kommer därför troligtvis inte vara färdigställda förrän 2026. Var ska dessa bostäder byggas? Inom Stockholms stad finns det lite byggyta för de föreslagna 7 300 nya studentbostäderna. Akademiska Hus har visserligen fått direktiv från regeringen att bygga studentbostäder i samband med Nya Albano, men det projektet är redan påbörjat och kommer därför avslutas oavsett vem som vinner kommunvalet. Hur många studentbostäder tror ni behövs totalt för att möta behovet 2023? 2015 sa Studentbostadsföretagen att det saknades 10 000 studentbostäder i Stockholms län. Då fanns det ca 13 000 studentbostäder till ca 80 000 studenter. Idag har vi ca 17 000 studentbostäder till över 90 000 studenter. Med de 5 000 studentbostäder som lovats färdigställas 2018-2020 kommer vi komma upp i antalet studentbostäder som behövdes 2015; är då 2 300 bostäder extra verkligen allt som behövs för att möta behovet åtta år senare – speciellt när vi de senaste tre åren sett en ökning på nära 10 000 studenter? Vi ser fram emot ett konkret och realistiskt förslag för att få bukt på detta stora problem för Stockholms studenter. Önskar man behålla Stockholm som en knutpunkt till vilken personer från hela landet söker sig för att studera bör man kunna tillhandahålla ett av de mest basala levnadsbehoven; en bostad. Frågor besvaras av: Andreas Moilanen, ordförande SSCO Mobil: 070 899 77 15 E-post: ordf@ssco.se

Almedalsveckan 2018

Söndagen den 1 juli bar det av med färjan ner till Gotland och Almedalsveckan 2018. Ordförande Andreas Moilanen, f.d. ordförande Johan Blixt samt generalsekreterare Tulsa Tollemark O’Shea var på plats – redo för en fullspäckad vecka med seminarier, panelsamtal, möten och mingel. Veckan präglades av ämnena bostadsmarknaden och psykisk ohälsa bland unga och vi fick ta del av många intressanta tankar, idéer, åsikter och framtidsspaningar. Intressanta seminarier På tisdagsmorgonen höll SSSB paneldebatt inför en fullsatt lokal, med bland annat bostadsministern och ministern för högre utbildning och forskning i panelen. Temat var studenters betalningsvilja och byggande av studentbostäder – Boende efter plånbok: var går gränsen? – och det blev en ivrig diskussion mellan paneldeltagarna. Det alla var överens om var dock att något måste göras för att förbättra bostadssituationen och behovet av en blocköverskridande överenskommelse efter valet påtalades. Vi närvarade vid ett antal seminarier om bostäder och byggande; arrangerade av bland annat Riksbyggen, Boklok, SABO, HSB. Ett seminarium arrangerat av Skanska ihop med Advokatfirman Vinge stack ut i mängden med ämnet Bör bostadsbyggandet bli ett eget riksintresse? där representanter från politiken, byggbranschen och advokatvärlden fick diskutera frågan. Åsikterna gick isär, men flera av paneldeltagarna var ändå överens om att riksintressena bör ses över, eventuellt rensas upp, och sedan underhållas löpande. Hos Veidekke fick vi under manteln Ungas bostadsdrömmar – så ser de ut egentligen ta del av statistik från en undersökning de gjort bland unga födda 1995-2002, som inte visade en alltför positiv framtidstro hos de svarande. 51 procent tror att det kommer bli ännu vanligare än det är idag att man behöver tacka nej till arbete eller studier om tio år för att det inte finns någonstans att bo; 31 procent tror att det då också kommer vara ovanligare att kunna flytta hemifrån innan man fyllt 25. Utöver bostadsfrågan besökte vi även ett antal seminarier om psykisk ohälsa hos barn och unga. Vi tar med oss de tankar och påståenden vi samlat på oss under dessa in i höstens arbete. Möten Almedalen är en fantastisk plats för möten. Vi har haft många givande möten och skapat förutsättningar för fler möten i höst. På onsdagsförmiddagen träffade vi Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd i Stockholm. Annars var fredagen mötesdagen – då har de som är kvar lite luftigare scheman. Vi träffade till exempel Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, Jacob Adamowicz och Daniel Lindblom, Sveriges förenade studentkårers (SFS) nya presidium, Nasra Ali och Anton Jordås, förbundsordförande och förbundssekreterare S-Studenter, och tog en glass i den gassande solden tillsammans med Lunds universitets studentkårer (LUS), Göteborgs förenade studentkårer (GUS) och Göteborgs förenade studentkårer (GFS). Nu fokuserar vi på överlämningen mellan gamla och nya presidiet innan vi går på semester. Vi ses igen i höst!

Det extrainsatta studentrådet är avslutat

Fredagen den 15 juni höll SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, ett extrainsatt studentråd för att behandla frågan om tillsättning av ordförande, vice ordförande och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2018/19 samt ett antal propositioner som bordlades av tidsbrist på det ordinarie studentrådet den 30 maj 2018. Studentrådet beslutade att tillsätta Andreas Moilanen som ordförande för verksamhetsåret 2018/19. Inga kandidaturer inkom för resterande poster, som därför lämnades vakanta. –  Det ska bli roligt att arbeta med den nya styrelsen, säger Andreas Moilanen. Jag ser fram emot ett spännande verksamhetsår som inleds med intressanta möten i Almedalen och sedan fokus på valet i höst.  Andreas kommer från Stockholms universitet och tillsattes som interimistisk vice ordförande för SSCO i december 2017. Han tar över som ordförande efter Johan Blixt och tillträder sin nya roll den 1 juli 2018.

Nya övermarskalkar för 2018/19 har tillsatts

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, har nu tillsatt övermarskalksämbetet för verksamhetsåret 2018/19; Simon Koller och Andrea Montano Monte. De tillträder sina poster den 1 juli 2018, tillsammans med verksamhetsårets övriga förtroendevalda. Simon studerar till civilingenjör i farkostteknik på Kungliga Tekniska Högskolan och läser även en master i tillämpad matematik och beräkningsmatematik. Han har tidigare varit Fanborgsansvarig på KTH samt suttit i styrelsen för Flygsektionen och Sektionen för Öppen ingång, och på så sätt varit delaktig inom diverse klubbmästerisysslor. Andrea läser masterprogrammet i toxikologi på Karolinska Institutet, men har även läst biomedicinska analytikerprogrammet på KI samt studerat historia och engelska på Stockholms universitet. Hon har suttit i styrelsen för Flemingsbergs Förenade Studentkårer, Medicinska Föreningens Kårhusstiftelse samt Medicinska Föreningen, och har flera års erfarenhet av diverse marskalksuppdrag under sin tid på KI. Övermarskalksämbetet ansvarar för en rad studentevenemang. På hösten koordinerar de studenternas deltagande i Nobelfestligheterna, vilket inkluderar marskalkskåren och Stockholmsstudenternas gemensamma fanborg. Under våren koordinerar övermarskalkarna fanborgen vid det traditionella Valborgsfirandet på Skansen och arrangerar Valborgspubrundan tillsammans med Valborgsfamiljen. I uppdraget som övermarskalk ingår även ansvar för Klubbmästarrådet (KMR) samt att stötta anslutna klubbmästerier med STAD-utbildningar om ansvarsfull alkoholservering.

Vårens studentråd är avslutat

Onsdagen den 30 maj 2018 höll SSCO,  Stockholms studentkårers centralorganisation, vårens studentråd. Under mötet behandlades ett antal ärenden och propositioner, inklusive valet av ny styrelse för verksamhetsåret 2018/19. Till styrelsen valdes som ordinarie ledamöter: Puck Norell, Medicinska Föreningen, Laura Andersson, Medicinska Föreningen, Emma Ingo, Tekniska Högskolans Studentkår, Michael Pettersson, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Filip Hörnsten, Studentkåren DISK, Hugo Thorén, Stockholms universitets studentkår, Philippe Goldmann, Stockholms universitets studentkår, samt Johan Orrenius, Tekniska Högskolans Studentkår. Jens Andersson och Sabine Pettersson har blivit omvalda som sakrevisor respektive sakrevisorssuppleant för verksamhetsåret 2018/2019. Även studentrådspresidiet med ordförande Kristian Kull och sekreterare Andreas Åström är omvalda. Som vice studentrådsordförande har Christian Bratt blivit nyvald. Valberedningen för verksamhetsåret 2018/2019 består av Olga Anikina, Martina Smith, Anton Jägare, Johan Blixt, Iris Peña Arriarán och Daniel Kyriacou. Frågor besvaras av: Johan Blixt, ordförande SSCO Mobil: 070 899 77 15 E-post: ordf@ssco.se

30 maj 2018 går vårens studentråd av stapeln

Onsdagen den 30 maj 2018 håller SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, studentråd. Rådet är ett av två årliga möten för medlemskårerna runt om i Stockholmsregionen. SSCO organiserar student- och elevkårer på högskole- och eftergymnasial nivå och representerar regionens ca 85 000 studenter. Under studentrådet kommer Moa Andersson, verksamhetsledare på Boinstitutet, hålla anförande. Moa kommer tala om Boinstitutets verksamhet, vision och arbete samt om studentbostäder. Birgitta Englin, senior rådgivare på Global Utmaning, kommer att närvara och presentera en ny projektidé – Future Shapers. Dessutom kommer även Ingrid Gyllfors, vd för SSSB – Stockholms studentbostäder, att vara på plats och berätta mer om SSSB:s verksamhetsår och planer. Frågor besvaras av: Johan Blixt, ordförande SSCO Mobil: 070 899 77 15 e-post: ordf@ssco.se