Go to Top

BDBN Ansvarig

Samtliga ärenden behandlas enbart per post och överklagan skickas till relevant instans:

Bostadsdelegationen
Stockholms Studentbostäder
Box 19608
104 32 Stockholm

eller

Besvärsnämnden
Norrtullsgatan 2, Box 45015
10430 Stockholm

Om du har frågor om processen, vänligen kontakta vår BDBN-ansvarige på appeal@ssco.se.