Go to Top

Hitta boende

Det är ingen nyhet att det råder en enorm bostadsbrist i Stockholm – framförallt för studenter. I Stockholmsregionen finns det idag över 90 000 studenter men bara cirka 17 000 studentbostäder. Kötiden för ett studentrum är cirka 1 år och för en studentlägenhet cirka 3-4 år. Detta innebär i praktiken att många studenter nästan hinner läsa färdigt hela sin utbildning innan de blir erbjudna ett eget boende.

Det känns naturligtvis jobbigt för den som ska studera i Stockholm och det är lätt att känna stress och oro inför sin boendesituation. För många börjar den första studietiden med att hyra bostad i andra hand eller vara inneboende hon någon. Det kan vara en vän eller en släkting men det går också att hitta ett rum att hyra via annonser. Oavsett om vem det är som hyr ut boende är det viktigt att skriva kontrakt och vara överens om vilka förhållningsregler som gäller för båda parter. Betala heller aldrig någon hyra i förväg utan att ha sett boendet och skrivit på ett kontrakt. Här kommer några tips som ökar dina chanser till boende:

  • Ställ dig i flera köer och sök aktivt. Här finns en bra lista.
  • Använd ditt sociala nätverk för att berätta att du söker boende.
  • Sök boende tillsammans med studiekamrater eller vänner.
  • Glöm inte Stockholms angränsande kommuner när du söker bostad.

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
SSSB har nästan 8 000 rum och lägenheter över hela Stockholm. Endast studenter som är medlemmar i en SSCO-ansluten studentkår kan söka bostad via SSSB. Som hyresgäst måste du också att ta minst 15 högskolepoäng (eller motsvarande) per termin vid ett lärosäte i Stockholm vars studentkår är ansluten till SSCO.

Bostadsförmedlingen i Stockholm
Bostadsförmedlingen i Stockholm har Stockholms stads bostadskö och förmedlar hyresrätter i hela Stockholmsregionen, både genom kommunala och privata fastighetsägare. Förutom vanliga hyresrätter förmedlar Bostadsförmedlingen också student- och ungdomsbostäder. Kötiderna varierar beroende på utbud, område och hur aktiv man själv är. Det kostar 200 kronor per år att stå i bostadskön och du kan registrera dig och börja samla kötid samma dag som du fyller 18 år. Under 2017 förmedlades drygt 2 500 studentboenden via Bostadsförmedlingen.

Akademisk kvart
Akademisk kvart är en andrahandsförmedling som är riktad direkt till studenter. Att annonsera eller visa intresse på annonser är alltid gratis. Akademisk kvart har inget vinstintresse.
Akademisk kvart strävar efter att bara förmedla andrahandsbostäder som har en skälig hyresnivå i förhållande till studenters generella ekonomi. Alla annonser administreras innan publicering för att undvika orimligt höga hyror och bluff-annonser, vilket gör sidan till ett säkrare alternativ än många andra annonsplatser på internet.

Vill du veta med om bostadssituationen för studenter i Stockholm kan du läsa SSCO:s rapporter här.