Go to Top

Stockholm rödlistas i SFS:s årliga bostadsrapport

SFSIdag presenterade SFS (Sveriges förenade studentkårer) sin årliga bostadsrapport. Siffrorna är alarmerande, bostadsbristen är stor i nästan alla studentstäder i Sverige. I rapporten är det tydligt att Stockholms studenter befinner sig i kris. Flera studenter hinner bli klara med sina studier innan de bli erbjudna en bostad. Samtidigt är det många som från början tvingas tacka nej till sina studier på grund av bostadsbristen.

SFS:s bostadsgaranti utgår från att studenten ska erbjudas en bostad senast en månad efter att studierna påbörjats. Den utgår också från att hyran får motsvara max 35 procent av studiemedlet och att bostäder ska hålla samma standard och leva upp till samma krav på tillgänglighet som andra bostäder.

I Stockholmsregionen finns idag ungefär 85 000 studenter men bara 13 000 studentbostäder. Kötiden i SSSB:s (Stiftelsen Stockholms studentbostäder) är 2 år för ett studentrum och 4 år för en studentlägenhet. I Stockholms stads bostadsförmedling går det att ställa sig i kö från och med 18 års ålder och kötiden är i snitt 5,7 år.

–        Stockholms studenter befinner sig i ett krisläge. Det byggs för lite och de studentlägenheter som faktiskt har byggts har ofta för hög hyra för att studenter ska ha råd. Bostadskrisen i Stockholm har gått från nyhet till norm, det största problemet idag är avsaknaden av politisk vilja att förändra, säger Anna Wallgren, ordförande för SSCO.

Frågor besvaras av:

Anna Wallgren, ordförande SSCO
Email: ordf@ssco.se tel:

Ella Coogan, politisk sekreterare SSCO
Email: polsekr@ssco.se tel: 076 314 02 11