Go to Top

Det extrainsatta studentrådet är avslutat

Fredagen den 15 juni höll SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, ett extrainsatt studentråd för att behandla frågan om tillsättning av ordförande, vice ordförande och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2018/19 samt ett antal propositioner som bordlades av tidsbrist på det ordinarie studentrådet den 30 maj 2018.

Studentrådet beslutade att tillsätta Andreas Moilanen som ordförande för verksamhetsåret 2018/19. Inga kandidaturer inkom för resterande poster, som därför lämnades vakanta.

–  Det ska bli roligt att arbeta med den nya styrelsen, säger Andreas Moilanen. Jag ser fram emot ett spännande verksamhetsår som inleds med intressanta möten i Almedalen och sedan fokus på valet i höst. 

Andreas kommer från Stockholms universitet och tillsattes som interimistisk vice ordförande för SSCO i december 2017. Han tar över som ordförande efter Johan Blixt och tillträder sin nya roll den 1 juli 2018.