Go to Top

Det extrainsatta studentrådet är avslutat

Torsdag 15 juni höll SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, extrainsatt studentråd för att behandla frågan om tillsättning av vice ordförande för verksamhetsåret 2017/2018. Ordförande och styrelse inför året valdes vid det ordinarie studentrådet den 23 maj.

En kandidatur till posten som vice ordförande hade inkommit, men studentrådet beslutade att lämna posten som vice ordförande vakant. Styrelsen för 17/18 får istället i uppdrag att tillsätta en person med ansvar för de interna uppgifterna. På det viset kommer tillträdande ordförande att kunna få stöd i det fortsatta arbetet i organisationen.

– Under de senaste åren har SSCO fokuserat på att bedriva ett organisatoriskt förbättringsarbete, bland annat har budgeten reviderats och de interna strukturerna har förändrats. Vi kommer inom kort att påbörja processen för att tillsätta en person som kan arbeta vidare med de interna frågorna och fortsätta den goda utvecklingen, säger Johan Blixt, tillträdande ordförande.


För frågor
Veronica Sällemark
Ordförande SSCO
070-899 77 15
ordf@ssco.se