Go to Top

Home

Hitta bostad

Fakta och tips för bostadssökande studenter i Stockholmsregionen

Läs mer här

Accommodation

Looking for housing? Check out our safe and completely free subletting agency!

Take me there

Följ oss på Facebook!

Är du nyfiken på det dagliga arbetet? Häng med SSCO på sociala medier.

Läs mer här

Studera i Stockholm

Vill du veta mer om SSCO och vad vi arbetar med?

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen. SSCO har i dagsläget ca 40 medlemskårer och representerar genom dem runt 85 000 studenter.