Go to Top

Externa uppdrag

  • SSSB

  • Sthlm6000+

  • Rektorskonventet

  • Studenthälsan

  • STAF

  • 6S

  • Levande Staden

  • Mälardalsrådet

SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder

I Stockholm studerar ca 85 000 studenter och för dem finns i dagsläget ca 15 000 studentbostäder.

SSCO är huvudman för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) som är den största studenbostadsförmedlaren i Stockholmsområdet med nästan 8 000 studentbostäder. SSCO arbetar dock inte direkt med bostadsförmedling. Vi arbetar istället kontinuerligt gentemot nationella och regionala makthavare, så att bostadsläget för studenter ska bli bättre.

I och med kårobligatoriets avskaffande den 1 juli 2010 skedde förändringar i SSSB:s köregler. Kön är nu kopplad till ditt kårmedlemskap. Som medlem i en kår som är ansluten till SCCO har du rätt att bo i SSSB:s bostäder. Du kan ställa dig i bostadskö hos SSSB redan innan du har börjat studera, det enda kravet är att du har fyllt 16 år. Dock kommer kårmedlemskapet att kontrolleras efter att du stått i kön i 90 dagar. Om du då är kårmedlem fortsätter dina ködagar att räknas som vanligt; om du inte är kårmedlem parkeras dina ködagar. Ködagarna kan parkeras i max 36 månader, efter det utesluts du ur kön.

För nyantagna studenter som söker bostad finns det fortfarande möjlighet att teckna avtal om studentbostad mot uppvisande av antagningsbesked. Det kommer dock att göras kontroller under terminen om du är kårmedlem eller inte.

Här hittar du SSCO:s regler för boende och kön. Läs mer och ställ dig i bostadskön på SSSB:s hemsida.

Sthlm6000+

Sthlm6000+ var ett stadsutvecklingsprojekt med målet att öka antalet studentbostäder i Stockholm med minst 6 000, utveckla framtidens studentboende samt korta studentbostadsköerna. Projektet startades 2013 och pågick fram till 2017. Enligt slutrapporten kommer det målet nås under 2018.

En samling offentliga och privata aktörer ingick i projektet: kommuner, byggbolag, bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, myndigheter, lärosäten och studenter. SSCO var en av dessa aktörer och representerade Stockholms studenter.

Läs mer om projektet Sthlm6000+ här

 Rektorskonventet

Det akademiska rektorskonventet i Stockholm kan ses som ett forum där lärosätenas rektorer och förvaltningschefer träffas två gånger per termin för att diskutera aktuella frågor. Rektorer och förvaltningschefer från Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Södertörns högskola och de konstnärliga högskolorna deltar, liksom föreståndaren för Stockholms Akademiska Forum. Även SSCO:s ordförande finns representerad.  

Mötena flyttar runt på de olika lärosätena och ordförandeposten roterar. Under den efterföljande middagen brukar landshövdingen och finansborgarrådet infinna sig.

Studenthälsan

Studenthälsan startades av SSCO och är en hälsovårdsmottagning till för studenter och ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit kan du vända dig med alla hälsofrågor, oavsett om de rör dina studier eller inte. 

Studenthälsan i Stockholm har sina lokaler i Studentpalatset vid Odenplan. Hit kan du ringa för att boka tid hos en sjuksköterska eller psykolog. Det går även att boka via webbtidsbokningen.

Läs mer om hur du kommer i kontakt med Studenthälsan samt ser vilka högskolor i Stockholm som är anslutna här

Det finns även en öppen drop-in mottagning i Studenthuset vid Stockholms Universitet där du kan kan få rådgivning av en sjuksköterska. 

Här kan du läsa mer om den öppna studenthälsomottagningen vid Stockholms Universitet. 

 

STAF, Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum (STAF) är en samarbetsorganisation som har samlat 18 universitet och högskolor, samt Stockholms stad. Akademin har som målsättning att bidra till samhällets framgång genom samarbete, idéutbyte och lärande. STAF arbetar även med att utveckla Stockholms profil som nationellt och internationellt akademiskt centrum. Akademin arrangerar därför flertalet produkter och aktiviteter i samband med detta. 

Läs mer om STAF:s verksamhet och vilka högskolor och universitet som är anslutna här.

6S, Sveriges StorStads Studentkårers Samarbetsorgan Samarbetsorgan

6S är ett nätverk där SSCO, GFS, LUS och Uppsala studentkår arbetar med regionala förutsättningar för studenter. Till exempel ägnar de sig åt att föra och påverka bostadspolitiken i Stockholm utifrån studenternas behov. 

Levande Staden

Levande Staden är en tankesmedja vars syfte är att informera vad som krävs för att skapa kreativa, hållbara och attraktiva stadsmiljöer. Tankesmedjan består av orginastioner, nätverk, individer, och övriga parter som arbetar med stadsbyggnadsfrågor.

Här kan du läsa mer om Levande Staden.  

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation vars mål är att främja utvecklimgen av Stockholms-Mälarregionen. Rådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region. Mälardalsrådet har i uppgift att fungera som ett forum där medlemmarna kan samverka i strategiska frågor. 

SSCO är representerade under Mälardalsrådets årstämma, Mälartinget. Detta är rådets främsta mötesplats för storregional samverkan.

Här kan du läsa mer om Mälardalsrådet och Mälartinget.