Go to Top

FAQ

Vad är SSCO?
SSCO står för Stockholms studentkårers centralorganiastion och representerar genom sina medlemmar ungefär 85 000 studenter.

Hur blir jag medlem i SSCO?
För att bli medlem i SSCO måste du vara medlem i en studentkår som är ansluten till SSCO. Det går alltså inte att bli medlem i SSCO som enskild student. För att bli medlem i en studentkår knuten till SSCO behöver du först vara registrerad vid det lärosäte där kåren finns och sedan bli medlem i kåren.

Kan jag bli medlem i SSCO utan att vara medlem i en studentkår?
Nej, det är din kår som är ansluten till SSCO.

Varför syns jag inte som aktiv kårmedlem hos SSSB?
Det är alltid din kårs ansvar att se till att du är registrerad som medlem i studentkåren på ditt lärosäte. Du ska alltid vända dig till din kår för att säkerställa att ditt medlemskap har blivit registrerat.