Go to Top

Glädjande nyheter för Stockholms studenter – 400 nya bostäder

Idag den 12 januari 2017 beviljades studenter i Stockholm slutligen de 400 studentbostäderna i Nationalstadsparken efter påtryckningar från Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) och andra aktörer.  Byggande av studentbostäder är ett steg i ledet att skapa goda förutsättningar för studenter att bedriva studier i Stockholmsregionen.

Detaljplanen för byggandet av studentbostäderna i Nationalstadsparken upphävdes av länsstyrelsen 2015.  Stockholms stad överklagade länsstyrelsens beslut till regeringen. I ungefär 1,5 år låg ärendet på bostadsministerns skrivbord innan regeringen slutligen gav det positiva beskedet om att kommunens beslut om detaljplanen för Väbeln står fast.

– Beslutet svarar upp mot det allt större behov av attraktiva studentbostäder i Stockholmsregionen som framkommer när vi för samtal med studenter och högskolor, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

Nyproduktion av studentbostäder förhindrades med hänvisning till att exploateringen skulle göra stor skada på riksintresset Nationalstadsparken.

– Efter en alltför lång ärendehantering är det glädjande att regeringen fattat beslut om att upphäva länsstyrelsens beslut och därmed möjliggöra byggandet av 400 nödvändiga studentbostäder. Även fast vi är nöjda med utfallet, visar beslutet att politisk vilja är en av nycklarna för byggandet av studentbostäder. Saknas politisk vilja fördyras och stoppas byggprojekt, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

Regeringen har meddelat att man avser att satsa för att det ska gå snabbare, enklare och billigare att bygga.

– För att Stockholm ska fortsätta att vara en attraktiv studentstad, uppmuntrar vi politikerna att fortsätta på den inslagna vägen, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

 

 

vero_kansli

Veronica Sällemark, ordförande, SSCO

 

 

 

 

 

 

 

Frågor besvaras av:

Veronica Sällemark, ordförande SSCO

Mobil: 0708997715

e-post: ordf@ssco.se