Go to Top

HÖJD BIDRAGSDEL HOS STUDIEMEDLET

I söndags annonserade Vänsterpartiet och regeringen att bidragsdelen i studiemedlet höjs med 300 kronor. SSCO är glada över den annonserade höjningen och hoppas att den bidrar till att studenter i Stockholm får en lättare ekonomiska situation.

Hyran utgör ofta den största andelen av studenters kostnader. Både hyresnivåer och övriga levnadsomkostnader är högre i Stockholm jämfört med resten av landet. En stor del av ohälsan som studenter upplever är kopplad till den ekonomiskt trängda situationen som framför allt boendekostnader står för. Därför är höjningen av bidragsdelen i studiemedlet extra viktigt för de som studerar i Stockholm.

I dagsläget kan studenter i Stockholm behöva betala över hälften av studiemedlet för sitt boende, vilket framför allt är vanligt på den otrygga andrahandsmarknaden eller inom den dyrare nyproduktionen. Nu när studiemedlet höjs är det viktigt att se till att kostnaderna för studenter inte ökar, utan att det ekonomiska utrymmet för landets studenter blir lite större.

– SSCO ser positivt på att studiemedlets bidragsdel höjs. Studenter i Stockholms län har under lång tid haft en tuff ekonomisk situation, bland annat eftersom det finns för få bostäder för studenter och att priserna på andrahandsmarknaden då pressas upp. Det är fortsatt viktigt att stötta studenters boendesituation så att studenter kan känna sig ekonomiskt trygga och kan fokusera på studierna, säger ordförande Johan Blixt.

För att det ökade ekonomiska utrymmet i studenters budget inte ska försvinna i högre hyror föreslår SSCO att det tillfälligt inrättas kommunala andrahandsförmedlingar där annonser granskas utifrån hyressättning, kontraktens längd och uthyrarnas seriositet. Ett positivt exempel på detta är andrahandsförmedlingen Akademisk kvart som startades av SSCO och som finansieras av Stockholms stads bostadsförmedling och de fem största lärosätena i Stockholms län.

På längre sikt kan en ökad betalningsförmåga hos studenter leda till att studenter får möjlighet att efterfråga fler delar av bostadsmarknaden. Bortsett från höjning av studiemedlet kan ett mer tillgängligt bostadsbidrag, med ändrade åldersgränser och slopade krav på att förutse årsinkomst, samt anpassade regler för studenter som vill ta bostadslån bidra till att studenters boendesituation och ekonomi förbättras.

För frågor
Johan Blixt
Ordförande SSCO
070-899 77 15
ordf@ssco.se