Go to Top

SSCO medlemskap

I SSCO är cirka 40 studentkårer medlemmar. Tillsammans representerar SSCO ungefär 85 000 studenter. Det är alltså inte studenten som enskild individ som är medlem hos oss. För att bli medlem i en studentkår knuten till SSCO behöver du först vara registrerad vid det lärosäte där kåren finns. SSCO sköter med andra ord inte medlemskap på individuell nivå. Allt som rör medlemskap ska gå genom kåren på ditt lärosäte.

Det är respektive kårs skydlighet att tillgodose SSCO med aktuella kontaktuppgifter till ansvariga för kåren, att medlemsrapportera (sker vanligtvis i maj) och att registrera alla medlemmar i Membit.

Genom medlemskapet stödjer kåren SSCO:s arbete för att förbättra studenternas situation i Stockholmsregionen. Medlemskapet i SSCO innebär också att kåren och dess medlemmar får tillgång till den service som SSCO erbjuder. Servicen inkluderar bland annat utbildningar för kåraktiva samt möjlighet för kårens medlemmar att bo i SSSB:s lägenheter. SSCO driver också andrahandsförmedlingen Akademisk kvart som riktar sig till studenter i Stockholmsregionen och verkar för en andrahandsmarknad med rimliga villkor för studerande.

Grundläggande krav för medlemskap i SSCO är i dagsläget följande:

  • Elev/studentkåren har sitt säte i Stockholmsregionen,
  • Elev/studentkåren är demokratiskt uppbyggd,
  • Elev/studentkåren bedriver verksamhet,
  • Elev/studentkåren skall ha minst 15 medlemmar och ha behörighetskrav för dessa, och
  • Elev/studentkåren har beviljats status som studentkår av sitt lärosäte.

Här finns ansökningshandlingar med mer information om medlemskap och ansökan.

Här finns information om du vill starta en helt ny kår.