Go to Top

Idag släpps rapporten ”BOSTADSKRISEN – FRÅN NYHET TILL NORM”

Idag släpper Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) sin bostadsrapport ”Bostadskrisen – från nyhet till norm”. Denna vecka är terminsstartsvecka för Stockholms 85 000 studenter och föga överaskande råder en enorm bostadsbrist för studenter. De senaste två åren har det byggts 700 studentbostäder i länet men det saknas ca 10 000 studentbostäder för att möta behovet.

I rapporten konstaterar SSCO att 24 av 26 kommuner i länet själva menar att de har ett underskott på små hyresrätter och studentbostäder. Ändå är det bara 11 av kommunerna som planerar nybygge av studentbostäder under de kommande två åren. SSCO vill i rapporten lyfta fram att studenter bor i alla kommuner i länet och därför har också alla kommuner ett bostadsförsörjningsansvar.

–        Det är oacceptabelt att så få kommuner planerar att bygga studentbostäder i framtiden och vi undrar varför det idag inte finns studentbostäder i Danderyd, Sollentuna, Sundbyberg, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Upplands-bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Öståker?, frågar Anna Wallgren, ordförande för SSCO.

–        Det finns studenter i alla kommuner, men det finns inte studentbostäder i alla kommuner i länet. Kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar och därför har alla kommuner ett ansvar att göra någonting åt bostadsbristen för studenter. Det krävs mer politisk vilja, säger Veronica Sällemark, vice ordförande för SSCO.

I rapporten presenteras också SSCO:s egen undersökning Student i Stockholm. Genom enkäter har studenter fått svara på frågor som handlar om boende- och studiesituationen. Siffrorna visar bland annat att:

  • Fler studenter köar till hyresrätt än studentbostad
  • Hälften av studenterna haft bekymmer med sin boendesituation
  • 12 procent uppger att studieresultaten blir lidande av boendesituationen
  • 10 procent uppger att bostadskrisen påverkat studievalet

SSCO radar upp en hel del åtgärder som skulle sätta fart på byggandet av studentbostäder i kommunerna. Bland annat vill SSCO se en ökad regional planering och samverkan mellan kommunerna.

–        Regionen är beroende av studenter för framtida kompetensförsörjning och tillväxt, men även under studietiden är studenter en resurs som bidrar med ca 6 miljarder kronor till regionen. För att inte gå miste om studenter, som riskerar att tacka nej till utbildningar, behövs regional planering för bostäder för studenter, säger Anna Wallgren.

–        På nationell nivå behöver utbildningsplatser och bostäder för studenter diskuteras parallellt. Det går inte att öka antalet utbildningsplatser, utan att samtidigt säkerställa att studenterna har någonstans att bo, säger Veronica Sällemark.

En annan åtgärd som SSCO föreslår är att göra andrahandsmarknaden mer tillgänglig för studenter. Idag utgör hyran den största delen av studenters kostnader samtidigt som hyresnivåerna är högre i Stockholm jämfört med resten av landet.

–        Andrahandsmarknaden är för många studenter otrygg. Delar av andrahandsmarknaden är oreglerad vilket trissar upp hyrorna. SSCO anser att det finns ett behov av fler trygga andrahandsförmedlingar, så som Akademisk Kvart, där kommunen har ett ansvar, säger Anna Wallgren.

–        Genom att öka studenters betalningsförmåga ökar också studenters möjlighet att efterfråga fler delar av bostadsmarknaden. Vi tror därför att en höjning av studiemedlet, ett mer tillgängligt bostadsbidrag med slopade krav på att förutse årsinkomst skulle göra det lättare för studenter att ha råd att bo, säger Veronica Sällemark.

SSCO ställer tre krav i rapporten:

” Kunskapslyftet måste gå hand i hand med ett bostadslyft”
Regeringen satsar på omfattande utbyggnad av högre utbildning och eftergymnasiala utbildningar. Med tiotusentals nya utbildningsplatser menar SSCO att regeringen omedelbart måste satsa på fler studentbostäder. Politiken behöver samordna utbildning och bostäder för studenter.

”Nu är det dags att utkräva ansvar av kommunerna”
Endast 11 av länets 26 kommunder har idag studentbostäder. Alla kommunder måste ta sitt bostadsförsörjningsansvar eftersom studenter bor överallt. SSCO anser att två viktiga åtgärder för att stimulera studentbostadsbyggandet i hela länet är regional samordning och planering samt att staten utkräver ansvar för bostadsförsörjningsansvaret som delegerats till kommunerna.

”Prioritera små bostäder med rimliga hyror”
Kommunerna behöver bygga och prioritera små lägenheter med med rimliga hyror. Studenter har begrändad betlaningsförmåga och efterfrågar bostäder med rimliga hyror. SSCO anser att det är orimligt att ta ut mer än 50 procent av studiemedlet i hyra.

För frågor och kontakt:
Ella Coogan, politisk sekreterare
Email: polsekr@ssco.se tel: 076 199 77 33