Go to Top

Kommentar till SSSB:s besked om 230 nya studentbostäder

Idag meddelade Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) att de ska bygga ca 230 nya studentbostäder i Huvudsta, Solna. Det är en utökning av studentbostadsområdet Strix och de nya bostäderna beräknas vara klara för inflyttning under 2017.  

Detta är en del av en större satsning från SSSB med mål att bygga 2000 nya studentbostäder.

– Äntligen kan vi se några ljusglimtar för att bygga bort studentbostadskrisen i Stockholm, men det som behövs är ett ordentligt studentbostadslyft, säger Anna Wallgren, ordförande för SSCO.

Även om detta är en glädjande nyhet för Stockholms studenter så krävs det större krafttag från alla aktörer för att på riktigt ska kunna möta behovet. I Stockholm studerar ca 85 000 studenter, samtidigt finns det idag bara ca 13 500 studentbostäder.

–  I vår egen bostadsrapport från slutet av sommaren kan vi se att bara 8 av 26 kommuner i Stockholms län planerar att bygga studentbostäder under de kommande två åren. Vi menar att det är orimligt att så få tar sitt ansvar. Ett tryggt boende under hela studietiden är en viktig förutsättning för att kunna studera. Utbildning och kompetensförsörjning är en fråga för hela regionen och därför måste alla kommuner ta ansvar, säger Veronica Sällemark, vice ordförande för SSCO.  


Anna Wallgren, ordförande SSCO

Mobil 0708 99 77 15, e-post: ordf@ssco.se

Veronica Sällemark, vice ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 14, e-post: vordf@ssco.se