Go to Top

Kansli

Veronica Sällemark

Ordförande

070 – 899 77 15

Barbro Ronnedahl

Kanslichef

070 – 899 77 14

Elin Hylander

Generalsekreterare

076 – 199 77 22

Anton Eriksson

Ansvarig för Bostadsdelegationen & Besvärsnämnden

Samtliga SSSB-ärenden behandlas endast per e-post med ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden.

Sofie Borck Janeheim

Övermarskalk

Övermarskalken nås endast per e-post.

 

Ann Öhman

Övermarskalk

Övermarskalken nås endast per e-post.

Ingrid Engrund

Administrativ chef

08 – 674 76 78