Go to Top

Kansli

Johan Blixt

Ordförande

På konferens 14-20 augusti. Nås i brådskande fall via mejl: ordf@ssco.se

070 – 899 77 15

Elin Hylander

Generalsekreterare

På semester 14-20 augusti. Nås tillbaka på kontoret från 21 augusti.

info@ssco.se, 076 – 199 77 22

Även ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden.

Samtliga SSSB-ärenden behandlas endast per e-post på appeal@ssco.se

Sara Kristoffersson

Övermarskalk

Övermarskalken nås endast per e-post.

Alice Boneva

Övermarskalk

Övermarskalken nås endast per e-post.