Go to Top

”Kunskapslyftet borde gå hand i hand med ett studentbostadslyft”

I går gick regeringen ut med ett pressmeddelande om att det nästa år ska avsättas sammanlagt 150 miljoner kronor för att finansiera 2 500 nya utbildningsplatser platser inom yrkeshögskolan. Följande år ska summan utökas till 360 miljoner kronor för ytterligare 6 000 utbildningsplatser. Denna satsning kommer att föreslås tillsammans med Vänsterpartiet i budgetpropositionen för 2016.

SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation) uppmuntrar satsningen på yrkeshögskolan, men har en fråga till regeringen: Var ska alla dessa studenter bo? Enligt SSSB:s (Stockholms studentbostäders) och SBF:s (Studentbostadsföretagen) rapport från i år råder det bostadsbrist på över hälften av landets studieorter.

–   Vi menar att det är bra att regeringen väljer att satsa på fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan. Däremot är vi oroliga för att dessa studenter inte kommer att ha någonstans att bo. Regeringens kunskapslyft borde gå hand i hand med ett studentbostadslyft. Trygga bostadsförhållanden är avgörande för att studenter ska klara av sin utbildning, säger Anna Wallgren, ordförande för SSCO.

Idag tvingas många studenter vända sig till osäkra andrahandskontrakt eller olagliga tredjehandskontrakt. Flera studenter tvingas varje år tacka nej till sin utbildningsplats på grund av bostadsbristen och förra året när SSCO erbjöd tältplatser utanför Stockholms universitet var det flera studenter som bosatte sig där under veckan i brist på andra alternativ. SSCO tycker att bostadsbristen för studenter är oacceptabel. Vi menar att det krävs mer politisk vilja för att bostäder ska börja byggas och möta det verkliga behovet.

Frågor besvaras av:
Anna Wallgren, ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 15, e-post: ordf@ssco.se

Ella Coogan, politisk sekreterare SSCO
e-post: polsekr@ssco.se