Go to Top

Ministerbesök under studentrådet

Inbjudna talare till SSCO:s studentråd. Från vänster: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (foto: Kristian Pohl, regeringskansliet); Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (foto: Miljöpartiet); Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig hos bostadsministern (foto: regeringskansliet) samt Ingrid Gyllfors, vd SSSB, Stockholms studentbostäder (foto: pressbild, SSSB).

Tisdagen den 23 maj håller SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, studentråd. Rådet är ett av två årliga möten för medlemskårerna runt om i Stockholmsregionen. SSCO organiserar student- och elevkårer på högskole- och eftergymnasial nivå och representerar Stockholmsregionens ca 85 000 studenter.

Under studentrådet kommer närings- och innovationsminister Mikael Damberg att hålla anförande. Fokus blir på studenters roll för framtidens Sverige och vikten av bostäder och högkvalitativa utbildningar för att tillgodose behovet av kompetensförsörjning.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson skickar en videohälsning till medlemskårerna om vikten av att engagera sig för ökat byggande. På plats kommer Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig åt bostadsministern, att hålla tal kring regeringens bostadspolitik för att belysa hur bostadssituationen för studenter ser ut och hur den kan förbättras.

– Bättre förutsättningar för studier är en långsiktig samhällsvinst i form av bland annat tillgodoseendet av Stockholms kompetensförsörjning. Därför är vi mycket glada över att kunna föra direkt dialog med ansvariga politiker, säger Veronica Sällemark ordförande SSCO.

Under studentrådet kommer även Ingrid Gyllfors, vd för SSSB, Stockholms studentbostäder, att närvara för att berätta mer om utbyggnad av Lappkärrsberget samt upprustningen av den offentliga boendemiljön i området.

SSCO ser vikten av att ytterligare koppla samman kompetensförsörjningen med rätten till en god boendemiljö, eftersom många utbildningar och studenter idag bromsas av bostadsbristen. SSCO ser därför fram emot besöken och diskussionerna under studentrådet.

Frågor besvaras av:
Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se