Go to Top

Nobellotteriet

Nobellotteriet anordnas varje år av SSCO i samarbete med Nobelstiftelsen. För att delta i utlottningen av möjligheten att köpa biljetter till Nobelfesten måste du registrera dig i formuläret nedan; i samma formulär väljer du hur många lotter à 50 kr du önskar köpa. Priset för Nobelfesten är fastställt till 3 295kr per person, det vill säga 6 590 kr per parbiljett. I detta ingår förrätt, varmrätt, dessert, vin samt kaffe och avec. Eftersitsen som ordnas av Handelshögskolan i Stockholm kostar 795 kr per person, vilket även inkluderar transport från Stadshuset.

Klädsel är civil högtidsdräkt, det vill säga frack/balklänning, studentmössa och kårband. För mer information om klädsel och lotteriet, var god se FAQ:n

Lotteriet pågår från 2018-08-03 00:00 fram till 2018-11-01 23:59. Betalningen för lotterna måste vara oss tillhanda senast 2018-11-04 12:00.

Kom ihåg att lottbeställaren måste vara registrerad student på en högskola och medlem i en studentkår.

Vinnarna, reserverna och övriga kontaktas via e-post efter lottdragningen. Då ges möjligheten att tacka ja eller nej till att få köpa biljetterna.

To verify your student union membership a image containing your membership and your personal details is required. Allowed file extensions are: jpg, png, gif and pdf
Enter how many tickets you wish to purchase. 1 ticket is 50 SEK. If you enter 150 SEK you make a purchase of 3 tickets

Genom att anmäla dig godkänner du nedanstående regler för lotteriet:

Dessa regler är framtagna av Stockholms Studentkårers Centralorganisation, nedan kallat SSCO, i samråd med Nobelstiftelsen den 9 oktober 2017.

§ För att deltaga och vinna i Nobellotteriet måste den person som köper lotten vid dragningstillfället:

vara inskriven vid en svensk högskola eller SSCO-ansluten kår
vara medlem i en svensk studentkår på den ort man studerar
vara minst 18 år, vilket stärks genom giltig ID-handling 
ha betalat lotterna innan tävlingstiden gått ut.

§ Obegränsat antal lotter kan köpas, dock kan en deltagare endast vinna en gång per dragning.

§ Vinst innebär möjlighet att köpa en parbiljett till Nobelprisutdelningen och Nobelbanketten för lotterivinnaren och en medföljande. Biljetten är personlig och får ej ges bort, säljas, på annat sätt överlåtas eller utbjudas till skänks, försäljning eller annan överlåtelse.

§ Medföljande behöver ej vara student men måste vara minst 18 år, vilket stärks genom giltig ID-handling.

§ Vid händelse av regelbrott eller försök till regelbrott kommer vinsten vara förverkad utan återbetalning.

§ SSCO gör inga återbetalningar av lotter eller betalda vinster.

§ Nobelstiftelsen förbehåller sig rätten att neka vinnare eller medföljande.

§ Om vinnaren inte bekräftat vinsten inom 7 dagar efter dragningstillfället kommer vinsten att vara förverkad, samt erlagt betalning för biljetterna inom 7 dagar efter dragningstillfället kommer vinsten också vara förverkad.

§ SSCO och Nobelstiftelsen förbehåller sig rätten att ändra reglerna för Nobellotteriet när som helst.

§ Genom att deltaga i lotteriet intygar du att du har tagit del av ovanstående regler och vid eventuellt vinst så kommer du och din medföljare att säkerhetsgranskas.