Go to Top

Nomineringsanmodan Stockholms studentvän 2019

Nomineringsanmodan till
Stockholms studentvän 2019

Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har delats ut årligen sedan 2002.

Rätten att nominera till denna prestigefyllda utmärkelse har medlemskårer, förtroendevalda och personal inom SSCO samt organ med anknytning till SSCO, såsom stiftelser och bolag.

Ta chansen och nominera till Stockholms studentvän 2019 nu!

Vem kan jag nominera?

Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa, samt enskilda eller grupper av personer.

Mottagaren av Stockholms studentvän ska ha gjort insatser för att:

  • förbättra Stockholms studenters ekonomiska och sociala situation,
  • skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter,
  • underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer, eller
  • på andra sätt förbättra Stockholm som studentstad.

Hur nominerar jag?

Nomineringar med motiveringar skickas till Tulsa Tollemark O’Shea, generalsekreterare SSCO, på gensek@ssco.se.

Nomineringsstopp: fredag 5 april 2019 kl. 23.59

Hur koras vinnaren?

SSCO:s styrelse väljer, utifrån inkomna nomineringar, ut tre kandidater till Stockholms studentvän 2019, varav en koras till vinnare. Vinnaren kontaktas under april månad och presenteras sedan under Valborgsmässofirandet på Skansen.

Tidigare vinnare

2002       Ulf Adelsohn (Landshövding, Stockholms län)
2003       Svenska Bostäder (Studentbostadsföretag)
2004        Tidningen Studentliv (TCO-ägd studenttidning)
2005        Mariana Vodovosoff (Samordnare, Huddinge Kommun)
2006        Barbro Berg (Verksamhetschef, Stockholms Akademiska Forum)
2007        Mats Hellström (tidigare landshövding i Stockholms län)
2008        Studentskrapan (studentkomplex på Södermalm)
2009       Joakim Larsson (Bostadsbolags- och ytterstadsborgarråd)
2010       Carin Jämtin (Oppositionsborgarråd, Stockholms stad)
2011       Kåre Bremer (Rektor, Stockholms universitet)
2012       Sten Nordin (Finansborgarråd, Stockholms stad)
2013       Nicke Grundberg (ordförande för SSCO 2009/10)
2014       Maria Rankka (VD, Stockholms Handelskammare)
2015       Riksbyggen (initiativtagare till Bopinion)
2016       Albanoprojektet (1 000 nya student- och forskarbostäder)
2017        Stockholms stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen (förbättrandet för och försäkrandet av framtida studentevenemang)
2018       Sten Wetterblad (ordförande, Sthlm6000+) och Eliza Cedervall (sjuksköterska, Studenthälsan i Stockholm)

Vad innebär utmärkelsen?

Den eller de som tilldelats utmärkelsen får för alltid bära titeln Stockholms studentvän följt av årtalet för utdelandet.

För Stockholms studenter, studentkårer och SSCO är detta ett mycket bra tillfälle att uppmärksamma de många som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har alltid väckt stor uppskattning både hos vinnaren och nominerade.

Utmärkelsen ger även SSCO och Stockholms studentkårer uppmärksamhet vilket är mycket bra för studenterna, studentkårerna och det politiska lobbyingarbetet.

Har ni frågor kring nomineringar, motiveringar eller annat går det bra att höra av sig till SSCO på telefon 076 199 77 22 eller gensek@ssco.se.

SSCO ser med spänning fram emot att era nomineringar och motiveringar till Stockholms studentvän 2019!