Go to Top

Nyvald styrelse på plats hos SSCO

I bild från vänster: Andreas Moilanen, Iris Peña Arriarán, Vide Richter, ordförande Johan Blixt, suppleant Michael Pettersson & Andreas Rosenqvist.

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, har nu avslutat vårens studentråd. Studentrådet har fått besök av bland annat Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Mötet har behandlat verksamhetsplan, budget och övriga handlingar samt hållit val inför verksamhetsåret 2017/2018.

Presidiet 2017/2018

Till ordförande är Johan Blixt vald. Han har tidigare suttit som ordförande för Kungliga Musikhögskolans studentkår och har studerat komposition på musikhögskolan.

Johan Blixt tar med sig perspektiv kring samarbete och integritet, samt perspektiv från att arbeta i en mindre kår. Han vill bidra med att fortsätta stärka organisationen, att aktivt påverka beslutsfattare att ge bättre förutsättningar för Stockholms studenter och att föra nära dialoger med medlemskårerna.

Presidiet är arvoderat på heltid och leder styrelsen samt kansliets arbete mot verksamhetsplanens mål.

Styrelsen 2017/2018

I styrelsen har följande personer blivit invalda som ordinarie ledamöter under 2017/2018: Iris Peña Arriarán, Daniel Kyriacou, Vide Richter, Andreas Rosenqvist, Puck Norell, Malin Söderberg och Andreas Moilanen. Som suppleanter har Maria Bahrami, Michael Pettersson, Felicia Malmqvist samt Oliver Berg valts.

Iris Peña Arriarán och Daniel Kyriacou har blivit omvalda från detta års styrelse hos SSCO, och kommer från Medicinska Föreningen respektive Studentkåren DISK.  De nyvalda Vide Richter och Andreas Rosenqvist har tidigare varit ordförande för Tekniska Högskolans studentkår respektive Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår.

Puck Norell tar med kunskap om internationalisering från Medicinska Föreningen. Malin Söderlund kommer från Tekniska högskolans studentkår och har tidigare suttit i SSSB:s bostadsdelegation. Andreas Moilanen har tidigare varit engagerad i bland annat Allians för Kåren vid Stockholms Universitet.

De valda suppleanterna är Maria Bahrami som är ordförande för Tekniska Högskolans studentkår 2017/2018, samt Michael Pettersson med bakgrund från Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår. Felicia Malmqvist med bakgrund från Stockholms Universitets Studentkårer och Oliver Berger har också blivit valda som suppleanter.

Övriga tillsättningar

Jens Andersson och Sabine Pettersson har blivit omvalda som sakrevisor respektive sakrevisorssuppleant för verksamhetsåret 2017/2018. Även studentrådspresidiet med ordförande Kristian Kull och sekreterare Andreas Åström är omvalda. Som vice studentrådsordförande har Veronica Sällemark blivit nyvald.

Valberedningen för verksamhetsåret 2017/2018 består av Anna Wallgren, Anton Jägare, Jonna Hillbom, Christian Bratt, Ann Öhman och Mikael Blomstrand.

Frågor besvaras av:
Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se