Go to Top

Att starta en kår

Vad kul att ni vill starta en kår!

Generellt gällande högre utbildning finns det två olika typer av kårer:

  1. En kår vid en högskola eller universitet.
  2. Övriga kårer: YH-utbildningar, folkhögskoleutbildningar, mm.

Kommer er kår tillhöra kategori ett lyder den under studentkårsförordningen. I korthet så innebär studentkårsförordningen att varje högskola och universitet i Sverige måste ha en studentkår som bevakar skolans studenters intressen – oavsett om studenten är medlem i kåren eller ej.

Läs mer om denna typ av kår här!

Kommer er kår att tillhöra kategori två lyder den under Myndigheten för Yrkeshögskolan eller under Folkhögskoleförordningen. Dock står det ytterst lite hos dessa gällande kårer vid denna typ av utbildningar.

Oavsett om den kår ni vill starta tillhör kategori ett eller två är det ett par saker som måste göras först.