Go to Top

Om SSCO

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen. SSCO har i dagsläget ca 40 medlemskårer och representerar genom dem runt 85 000 studenter. Det är alltså kårerna som är medlemmar i SSCO och inte de enskilda studenterna.

SSCO har tre huvuduppgifter:

  • Att värna om och utveckla Stockholm som Sveriges ledande utbildningsort
    SSCO arbetar kontinuerligt gentemot kommun, landsting och riksdag för att förbättra stockholmsstudenternas situation och utveckla Stockholm som utbildningsort. Genom att föra fram studentrelaterade frågor mot politiker och andra beslutsfattare samt arbeta för att existerande samarbetsorgan hålls levande ska SSCO verka för att säkerställa ett långsiktigt studentinflytande i regionen.SSCO har i över tio år delat ut priset Stockholms studentvän till organisationer/företag/grupper/personer som alla på något sätt gjort insatser för Stockholms studenter och studentkårer.
  • Att erbjuda mötesplatser för Stockholmsregionens studenter och studentkårer
    I detta syfte ansvarar SSCO genom dotterbolaget SSCO service AB för driften av Studentpalatset vid Odenplan. I Studentpalatset erbjuds en lugn studiemiljö med nästan 300 läsplatser och flertalet grupprum för de allra flesta av Stockholms studenter. Om just du kan plugga på Studentpalatset avgörs dock av om din högskola har valt att vara med i samarbetet kring Studentpalatset eller inte. Läs mer på Studentpalatsets hemsida. I Studentpalatset finns också mötesrum som SSCO:s medlemskårer kan låna utan kostnad.SSCO kan vid behov hjälpa medlemskårerna att starta, sköta eller utveckla verksamheten. Dessutom anordnar vi utbildningar för kåraktiva och håller kårpresidieträffar där presidialerna på alla SSCO:s medlemskårer kan träffas och utbyta erfarenheter.
  • Att tillhandahålla gemensam service för Stockholmsregionens studenter
    SSCO tillhandahåller gemensam service för Stockholmsregionens studenter i form av studentbostäder och andrahandförmedlingen Akademisk kvart.