Go to Top

Övermarskalkar för 2017/2018 tillsatta

Från vänster: Sara Kristoffersson och Alice Boneva, Övermarskalkar för 2017/2018

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, har nu tillsatt övermarskalkämbetet för 2017/2018. Alice Boneva och Sara Kristoffersson kommer vara årets övermarskalkar. De tillträder sina poster 1 juli, tillsammans med nya styrelsen och presidiet.

Alice Boneva har studerat Europaprogrammet med inriktning mot statsvetenskap vid Södertörns högskola samt statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat för Stureplansgruppen och arrangerat event och marknadsförning för Philips Lightning.

Sara Kristoffersson studerar fjärde året på civilingenjör- och lärarprogrammet på Kungliga tekniska högskolan. Hon har tidigare varit vice klubbmästare och ekonomiskt ansvarig för sektionens barverksamhet samt varit vice dryckesansvarig för Students Nobel Night Cap 2016.

– Jag är väldigt glad över att ha blivit utnämnd till övermarskalk tillsammans med Sara! Som person är jag kreativ men samtidigt analytisk. När jag tar mig an ett projekt lämnas inget åt slumpen, vilket är viktiga perspektiv att ha med i arbetet, säger Alice Boneva.

– Jag ser fram mot att samarbeta med Alice framöver och att bidra till SSCO på ett effektivt och strukturerat vis! Jag anser att god kommunikation är den betydande faktorn för att kunna samarbeta på ett förtroendefullt sätt, säger Sara Kristoffersson.

Övermarskalksämbetet ansvarar för studenternas deltagande i Nobelfestligheterna, där de koordinerar marskalkskåren och Stockholms studenters gemensamma fanborg. Under våren ansvarar övermarkskalkarna för fanborgen under Valborg på Skansen samt för Valborgspubrundan tillsammans med Valborgsfamiljen.

I uppdraget som övermarskalk ingår även ansvar för Klubbmästarrådet (KMR) och att stötta anslutna klubbmästerier med STAD-utbildningar om ansvarsfull alkoholservering.

.
Frågor besvaras av:
Barbro Ronnedahl, kanslichef SSCO
Mobil: 0708997714
e-post: vordf@ssco.se