Go to Top

Akademisk kvart

SSCO driver sedan 2011 andrahandsförmedlingen Akademisk kvart som direkt vänder sig till studenter. Webbplatsen finansieras av Stockholms stads bostadsförmedling samt av de fem största lärosätena i Stockholm. Akademisk kvart strävar efter att bara förmedla andrahandsbostäder som har en skälig hyresnivå i förhållande till studenters generella ekonomi. Akademisk kvart har inget vinstintresse utan är en service för studenter i Stockholm.

Info_AK1