Go to Top

Kårmedlemskap

I SSCO är cirka 30 studentkårer i Stockholm medlemmar. I Stockholm kan du bli medlem i en studentkår först när du har börjat din utbildning vid det lärosäte där kåren finns. Via ett kårmedlemskap hos en kår ansluten till oss får du som student tillträde till bland annat SSSB:s studentbostäder.

Förutom tillgång till SSSB:s studentlägenheter kan du som kårmedlem vara med att påverka din studietid och dina studier. Dessutom erbjuder kårlivet mycket gemenskap och olika slags aktiviteter. Kontakta kåren på ditt lärosäte för mer information!

Nedan hittar du länkar till studentkårerna vid de största lärosätena i Stockholm.

Stockholm University
Stockholm University student union
Student union DISK (students in Kista)
The student union at the department of Social Work

Karolinska Institutet
Medical Students Association (MF)
The Student union of Odontology (OF)

Stockholm School of Economics
The Student Association at the Stockholm School of Economics

Royal Institute of Technology
Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

Södertörn University
Södertörn University Student Union (SöderS)

Hittar du inte din skola? Här hittar du en lista på alla våra medlemskårer.