Go to Top

Pressmeddelande

Läs toastmaster Johannas erfarenhet av Nobel

Än är det inte försent att ansöka om att få bli toastmaster till Nobelfesten! Nedan beskriver Johanna Kuniholm hur uppdraget som toastmaster har varit under hennes år.

“Nyckeln till ett bra uttal är att hitta rätt melodi”

Mina år som toastmaster har varit det häftigaste jag har varit med om. Jag har fått jobba med så många nya människor, från Nobelstiftelsen och övermarskalkarna på SSCO till japanska tv-team och personal på ambassader från hela världen. Höjdpunkten varje år har varit när det har varit dags att ställa sig i talarstolen i Stadshuset och bara stå och titta ut över alla gäster någon minut innan det är dags för annonseringen av Nobelstiftelsens styrelseordförande.

Efter tillkännagivandet av pristagarna i början av oktober behöver toastmaster ta reda på vilka modersmål de olika pristagarna har och hitta personer som både kan översätta introduktionsfraserna till de aktuella språken och lära ut det korrekta uttalet. Under hösten sker också ett par möten med övermarskalkarna, de andra studenterna som ska arbeta på evenemangen under Nobelveckan och Nobelstiftelsen. Till den 10:e december har Nobelpristagarna valt vilken person från varje priskategori som ska tala, och då är det toastmasters uppdrag att presentera dem på svenska, engelska och deras modersmål.

Som toastmaster ska du vara mycket bekväm med att stå på scen och ha lätt för att lära dig saker utantill. Uttalet av fraser på främmande språk är centralt i uppdraget, och du bör därför ha lätt för att ta till dig nya språkmelodier. Den förra toastmastern talade fyra språk flytande, och jag har haft stor nytta av att ha sjungit mycket och därmed härmat olika ljud och melodier. Du bör också snabbt kunna arbeta med nya människor och hantera nervositet på ett bra sätt.

/Johanna Kuniholm

Sista ansökningsdag är 24/9. Läs mer om uppdraget här

Bostadsbristen inte löst för studenter i Stockholm

Stockholm är en studentstad, då nästan en fjärdedel av Sveriges högskolestudenter pluggar i regionen. Här finns över 93 000 studenter samt 5 800 doktorander fördelade på 18 universitet och högskolor. Det finns även en stor andel eftergymnasiala utbildningar inom bland annat yrkeshögskolan. Samtidigt fanns det under förra året knappt 14 000 studentbostäder för att matcha utbildningsplatserna.

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, berättar att det under många år varit svårt att få tag på boende som student i Stockholm. Det har tillkommit nya utbildningsplatser samtidigt som det inte har byggts tillräckligt mycket nytt. Den generella bristen på bostäder gör att trycket på studentbostäderna har ökat. Kötiden för ett korridorsrum är i dagsläget nästan ett år och för en studentlägenhet med eget kök minst tre till fyra år.

Det finns ett generellt underskott på bostäder i Stockholms län. Dessutom uppger nästan alla kommuner att det även finns ett specifikt underskott av studentbostäder. Tyvärr har bostadskrisen gått från nyhet till norm i Stockholm, vilket hotar tillväxten och utvecklingen i regionen, säger Johan Blixt, ordförande för SSCO.

SSCO menar att det behövs flertalet politiska initiativ för att förbättra bostadssituationen i Stockholm. På lokal nivå behöver fler av länets kommuner bygga studentbostäder och ta ett större ansvar genom att ha en aktiv markpolitik. Under 2017 och 2018 är det endast 10 av 26 kommuner som planerar att bygga, enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät. Studenter vill bo så att de har lätt att transportera sig till lärosäte eller skola, aktiviteter och möjliga arbetsplatser. Detta är möjligt i flertalet kommuner om det finns goda kommunikationer.

På riksnivå vill SSCO att regeringen stöttar bostadsbyggande för studenter i hela landet. Akademiska hus har fått i uppdrag att bygga fler studentbostäder på statlig mark, men det kommer inte att räcka till tillräckligt många studentbostäder i Stockholm. Det behöver skapas mer byggbar mark för bostäder, bland annat genom en höjd bullergräns för alla studentbostäder och genom minskade riksintressen i Stockholm.

SSCO ser i grunden positivt på satsningen på studentbostäder i regeringens investeringsstöd. Investeringsstödet har dock sökts av mycket få byggaktörer i Stockholm. För att ett bostadsbolag ska kunna få stöd får hyresnivån hos bostäderna inte bli för hög. Det är positivt för studenten, men för att kalkylerna ska gå ihop för bostadsbolagen behöver de ekonomiska stöden för studentbostäder öka.

Det handlar om att ge studenter möjlighet till ett boende man har råd med under studietiden. Ungefär en av fem studenter extraarbetar mer än de vill för att ha råd att studera, lika många upplever att den ekonomiska situationen påverkar studieresultatet. Det är inte hållbart. En annan insats regeringen kan göra är därför att stärka studenters ekonomiska situation, säger Johan Blixt.

SSCO menar att det är bra att bidragsdelen av studiemedlet höjs med 300 kronor, men att ökningen skulle behöva vara större för att matcha de höga livsomkostnaderna i Stockholm. Ytterligare en lösning kan vara att se över villkoren för bostadsbidragen, så att fler studenter beviljas stöd utan att vara rädda för återbetalningskrav.

För frågor
Johan Blixt
Ordförande SSCO
070-899 77 15
ordf@ssco.se

Nobelpristagare och studenter – en perfekt kombo

Vill du ha möjlighet att gå på Sveriges mest prestigefyllda tillställning? Vill du delta vid Nobelfesten sida vid sida med pristagare och kungafamiljen? Äta en kulinarisk middag där menyn är unikt framtagen av Sveriges främsta stjärnkockar?

Då ska du tävla om chansen att köpa biljetter till Nobelbanketten 2017! Det är den årliga tillställningen som tv-sänds den 10:e december i Stadshuset i Stockholm.

För endast 50 svenska riksdaler får du en lott! Det går även att köpa flera lotter för att få en större chans till vinst. Vinnarna i tävlingen får möjlighet att köpa en parbiljett som inkluderar inträde för två personer. Som pricken över i:et ingår även en festbiljett till den officiella efterfesten Students’ Nobel NightCap, där en magisk kväll fortsätter inpå småtimmarna på Karolinska Institutet i Stockholm.

För att få lov att delta i lotteriet behöver du vara student och kårmedlem. Det går att köpa lotter på https://nobellotteriet.org fram till och med 1a november, och vinnarna utses 5e november på Studentpalatset i Stockholm. Kom gärna och titta på dragningen som äger rum klockan 13:00. Det kommer att bjudas på snittar och bubbel.

För att få mer information kan du besöka http://nobellotteriet.org/. Sprid gärna information om årets Nobellotteri till dina nära och kära.

//

Alice Boneva & Sara Kristoffersson, Övermarskalkar 2017/2018,
ansvariga för studenternas deltagande vid Nobelfestligheterna

HÖJD BIDRAGSDEL HOS STUDIEMEDLET

I söndags annonserade Vänsterpartiet och regeringen att bidragsdelen i studiemedlet höjs med 300 kronor. SSCO är glada över den annonserade höjningen och hoppas att den bidrar till att studenter i Stockholm får en lättare ekonomiska situation.

Hyran utgör ofta den största andelen av studenters kostnader. Både hyresnivåer och övriga levnadsomkostnader är högre i Stockholm jämfört med resten av landet. En stor del av ohälsan som studenter upplever är kopplad till den ekonomiskt trängda situationen som framför allt boendekostnader står för. Därför är höjningen av bidragsdelen i studiemedlet extra viktigt för de som studerar i Stockholm.

I dagsläget kan studenter i Stockholm behöva betala över hälften av studiemedlet för sitt boende, vilket framför allt är vanligt på den otrygga andrahandsmarknaden eller inom den dyrare nyproduktionen. Nu när studiemedlet höjs är det viktigt att se till att kostnaderna för studenter inte ökar, utan att det ekonomiska utrymmet för landets studenter blir lite större.

– SSCO ser positivt på att studiemedlets bidragsdel höjs. Studenter i Stockholms län har under lång tid haft en tuff ekonomisk situation, bland annat eftersom det finns för få bostäder för studenter och att priserna på andrahandsmarknaden då pressas upp. Det är fortsatt viktigt att stötta studenters boendesituation så att studenter kan känna sig ekonomiskt trygga och kan fokusera på studierna, säger ordförande Johan Blixt.

För att det ökade ekonomiska utrymmet i studenters budget inte ska försvinna i högre hyror föreslår SSCO att det tillfälligt inrättas kommunala andrahandsförmedlingar där annonser granskas utifrån hyressättning, kontraktens längd och uthyrarnas seriositet. Ett positivt exempel på detta är andrahandsförmedlingen Akademisk kvart som startades av SSCO och som finansieras av Stockholms stads bostadsförmedling och de fem största lärosätena i Stockholms län.

På längre sikt kan en ökad betalningsförmåga hos studenter leda till att studenter får möjlighet att efterfråga fler delar av bostadsmarknaden. Bortsett från höjning av studiemedlet kan ett mer tillgängligt bostadsbidrag, med ändrade åldersgränser och slopade krav på att förutse årsinkomst, samt anpassade regler för studenter som vill ta bostadslån bidra till att studenters boendesituation och ekonomi förbättras.

För frågor
Johan Blixt
Ordförande SSCO
070-899 77 15
ordf@ssco.se

SSCO:s medverkan i Almedalen

Kansliet är nu tillbaka på kontoret efter semester och en vecka i Visby och Almedalen. Så hur kom det sig att vi besökte Almedalsveckan och vad fick organisationen ut av det?

Vi har introducerat ordförande Johan Blixt till politiker, beslutsfattare och intresseorganisationer inom student- och bostadsfrågor. Johan Blixt har fått goda kontakter med de nätverk som SSCO haft sedan tidigare och etablerat nya kontakter.

SSCO har deltagit i seminarier, möten, mingel och paneler där vi diskuterat bostadsmarknaden. Framför allt fokuserade vi på de regelverk som hindrar bostadsbyggande och vad som kan göras för att förbättra studenters etablering på bostadsmarknaden.

Höjdpunkter möten

SSCO hade många goda möten i Almedalen. Bland annat träffade vi finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och bostadsministerns statssekreterare Alf Karlsson (MP). Vi hade möte med de bostadspolitiska talespersonerna från Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. SSCO träffade även studentförbunden för de olika politiska partierna, samt andra organisationer engagerade i frågor som rör studenters boenden.

I bild fr. v. Ingrid Gyllfors, VD SSSB; Alf Karlsson, statssekreterare för bostadsministern (MP); Veronica Sällemark, f.d. ordförande SSCO; Johan Blixt, ordförande SSCO

I bild fr. v. Johan Blixt, ordförande SSCO och Johan Löfstrand, vice ordförande i Civilutskottet och bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna

I bild fr. v. Johan Blixt, ordförande SSCO och Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson för Moderaterna

I bild fr. v. Veronica Sällemark, f.d. ordförande SSCO; Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet och Joahn Blixt, ordförande SSCO

Höjdpunkter arrangemang

SSCO arrangerade tillsammans med Sthlm6000+ ett mingel för att fira att studentbostadsbyggandet har ökat markant genom projektet. SSCO:s ordförande Johan Blixt höll tal och pratade om behovet och vikten av fortsatt studentbostadsbyggande. F.d. ordförande Veronica Sällemark var toastmaster under kvällen, tillsammans med Fredrik Berling, känd från bland annat tv och som årets moderator 2016.

I bild fr. v. toastmaster Fredrik Berling, årets moderator 2016 och Veronica Sällemark, f.d. ordförande SSCO

I bild: Johan Blixt, ordförande SSCO, håller tal under minglet med Sthlm6000+

SSCO deltog även i rundabordssamtal och paneler, bland annat arrangerade av SSSB, Nöjesguiden/Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu. Vid samtalet arrangerat av SSSB diskuterades frågan om hur vi skapar en attraktiv kunskapsregion i Stockholm. I seminariet arrangerat av jagvillhabostad.nu diskuterades frågan om tidsbegränsade bygglovs för- och nackdelar.

I bild fr. v. Dina Oetterli, verksamhetschef jagvillhabostad.nu; Aidin Zandian, förbundsordförande jagvillhabostad.nu; Johan Blixt, ordförande SSCO samt Maja Olsson, ordförande Sveriges Arkitekter Studenterna

Vid panelen ”andrahandsboenden från helvetet” arrangerat av Nöjesguiden berättade ordförande Johan Blixt sin personliga historia om hans tid på Stockholms otrygga andrahandsmarknad.  Utsattheten på andrahandsmarknaden är oacceptabel. För Johan liksom andra studenter är det inte rimligt att behöva bo i en sommarstuga utan fungerande avlopp eller elförsörjning för att kunna flytta till Stockholm!

Fr. v. Jenny Nordlander, chefredaktör Nöjesguiden och Johan Blixt, ordförande SSCO 

Tack för Almedalen! Ni kan läsa mer om vårt arbete på FacebookInstagram och inte minst på Twitter!

SSCO är nu tillbaka på kontoret och kommer fokusera på överlämning till ordförande Johan Blixt. Har du tips eller idéer till oss inför terminsstart? Hör gärna av er till info@ssco.se!

Det extrainsatta studentrådet är avslutat

Torsdag 15 juni höll SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, extrainsatt studentråd för att behandla frågan om tillsättning av vice ordförande för verksamhetsåret 2017/2018. Ordförande och styrelse inför året valdes vid det ordinarie studentrådet den 23 maj.

En kandidatur till posten som vice ordförande hade inkommit, men studentrådet beslutade att lämna posten som vice ordförande vakant. Styrelsen för 17/18 får istället i uppdrag att tillsätta en person med ansvar för de interna uppgifterna. På det viset kommer tillträdande ordförande att kunna få stöd i det fortsatta arbetet i organisationen.

– Under de senaste åren har SSCO fokuserat på att bedriva ett organisatoriskt förbättringsarbete, bland annat har budgeten reviderats och de interna strukturerna har förändrats. Vi kommer inom kort att påbörja processen för att tillsätta en person som kan arbeta vidare med de interna frågorna och fortsätta den goda utvecklingen, säger Johan Blixt, tillträdande ordförande.


För frågor
Veronica Sällemark
Ordförande SSCO
070-899 77 15
ordf@ssco.se

Övermarskalkar för 2017/2018 tillsatta

Från vänster: Sara Kristoffersson och Alice Boneva, Övermarskalkar för 2017/2018

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, har nu tillsatt övermarskalkämbetet för 2017/2018. Alice Boneva och Sara Kristoffersson kommer vara årets övermarskalkar. De tillträder sina poster 1 juli, tillsammans med nya styrelsen och presidiet.

Alice Boneva har studerat Europaprogrammet med inriktning mot statsvetenskap vid Södertörns högskola samt statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat för Stureplansgruppen och arrangerat event och marknadsförning för Philips Lightning.

Sara Kristoffersson studerar fjärde året på civilingenjör- och lärarprogrammet på Kungliga tekniska högskolan. Hon har tidigare varit vice klubbmästare och ekonomiskt ansvarig för sektionens barverksamhet samt varit vice dryckesansvarig för Students Nobel Night Cap 2016.

– Jag är väldigt glad över att ha blivit utnämnd till övermarskalk tillsammans med Sara! Som person är jag kreativ men samtidigt analytisk. När jag tar mig an ett projekt lämnas inget åt slumpen, vilket är viktiga perspektiv att ha med i arbetet, säger Alice Boneva.

– Jag ser fram mot att samarbeta med Alice framöver och att bidra till SSCO på ett effektivt och strukturerat vis! Jag anser att god kommunikation är den betydande faktorn för att kunna samarbeta på ett förtroendefullt sätt, säger Sara Kristoffersson.

Övermarskalksämbetet ansvarar för studenternas deltagande i Nobelfestligheterna, där de koordinerar marskalkskåren och Stockholms studenters gemensamma fanborg. Under våren ansvarar övermarkskalkarna för fanborgen under Valborg på Skansen samt för Valborgspubrundan tillsammans med Valborgsfamiljen.

I uppdraget som övermarskalk ingår även ansvar för Klubbmästarrådet (KMR) och att stötta anslutna klubbmästerier med STAD-utbildningar om ansvarsfull alkoholservering.

.
Frågor besvaras av:
Barbro Ronnedahl, kanslichef SSCO
Mobil: 0708997714
e-post: vordf@ssco.se

Nyvald styrelse på plats hos SSCO

I bild från vänster: Andreas Moilanen, Iris Peña Arriarán, Vide Richter, ordförande Johan Blixt, suppleant Michael Pettersson & Andreas Rosenqvist.

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, har nu avslutat vårens studentråd. Studentrådet har fått besök av bland annat Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Mötet har behandlat verksamhetsplan, budget och övriga handlingar samt hållit val inför verksamhetsåret 2017/2018.

Presidiet 2017/2018

Till ordförande är Johan Blixt vald. Han har tidigare suttit som ordförande för Kungliga Musikhögskolans studentkår och har studerat komposition på musikhögskolan.

Johan Blixt tar med sig perspektiv kring samarbete och integritet, samt perspektiv från att arbeta i en mindre kår. Han vill bidra med att fortsätta stärka organisationen, att aktivt påverka beslutsfattare att ge bättre förutsättningar för Stockholms studenter och att föra nära dialoger med medlemskårerna.

Presidiet är arvoderat på heltid och leder styrelsen samt kansliets arbete mot verksamhetsplanens mål.

Styrelsen 2017/2018

I styrelsen har följande personer blivit invalda som ordinarie ledamöter under 2017/2018: Iris Peña Arriarán, Daniel Kyriacou, Vide Richter, Andreas Rosenqvist, Puck Norell, Malin Söderberg och Andreas Moilanen. Som suppleanter har Maria Bahrami, Michael Pettersson, Felicia Malmqvist samt Oliver Berg valts.

Iris Peña Arriarán och Daniel Kyriacou har blivit omvalda från detta års styrelse hos SSCO, och kommer från Medicinska Föreningen respektive Studentkåren DISK.  De nyvalda Vide Richter och Andreas Rosenqvist har tidigare varit ordförande för Tekniska Högskolans studentkår respektive Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår.

Puck Norell tar med kunskap om internationalisering från Medicinska Föreningen. Malin Söderlund kommer från Tekniska högskolans studentkår och har tidigare suttit i SSSB:s bostadsdelegation. Andreas Moilanen har tidigare varit engagerad i bland annat Allians för Kåren vid Stockholms Universitet.

De valda suppleanterna är Maria Bahrami som är ordförande för Tekniska Högskolans studentkår 2017/2018, samt Michael Pettersson med bakgrund från Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår. Felicia Malmqvist med bakgrund från Stockholms Universitets Studentkårer och Oliver Berger har också blivit valda som suppleanter.

Övriga tillsättningar

Jens Andersson och Sabine Pettersson har blivit omvalda som sakrevisor respektive sakrevisorssuppleant för verksamhetsåret 2017/2018. Även studentrådspresidiet med ordförande Kristian Kull och sekreterare Andreas Åström är omvalda. Som vice studentrådsordförande har Veronica Sällemark blivit nyvald.

Valberedningen för verksamhetsåret 2017/2018 består av Anna Wallgren, Anton Jägare, Jonna Hillbom, Christian Bratt, Ann Öhman och Mikael Blomstrand.

Frågor besvaras av:
Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se

Ministerbesök under studentrådet

Inbjudna talare till SSCO:s studentråd. Från vänster: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (foto: Kristian Pohl, regeringskansliet); Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (foto: Miljöpartiet); Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig hos bostadsministern (foto: regeringskansliet) samt Ingrid Gyllfors, vd SSSB, Stockholms studentbostäder (foto: pressbild, SSSB).

Tisdagen den 23 maj håller SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, studentråd. Rådet är ett av två årliga möten för medlemskårerna runt om i Stockholmsregionen. SSCO organiserar student- och elevkårer på högskole- och eftergymnasial nivå och representerar Stockholmsregionens ca 85 000 studenter.

Under studentrådet kommer närings- och innovationsminister Mikael Damberg att hålla anförande. Fokus blir på studenters roll för framtidens Sverige och vikten av bostäder och högkvalitativa utbildningar för att tillgodose behovet av kompetensförsörjning.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson skickar en videohälsning till medlemskårerna om vikten av att engagera sig för ökat byggande. På plats kommer Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig åt bostadsministern, att hålla tal kring regeringens bostadspolitik för att belysa hur bostadssituationen för studenter ser ut och hur den kan förbättras.

– Bättre förutsättningar för studier är en långsiktig samhällsvinst i form av bland annat tillgodoseendet av Stockholms kompetensförsörjning. Därför är vi mycket glada över att kunna föra direkt dialog med ansvariga politiker, säger Veronica Sällemark ordförande SSCO.

Under studentrådet kommer även Ingrid Gyllfors, vd för SSSB, Stockholms studentbostäder, att närvara för att berätta mer om utbyggnad av Lappkärrsberget samt upprustningen av den offentliga boendemiljön i området.

SSCO ser vikten av att ytterligare koppla samman kompetensförsörjningen med rätten till en god boendemiljö, eftersom många utbildningar och studenter idag bromsas av bostadsbristen. SSCO ser därför fram emot besöken och diskussionerna under studentrådet.

Frågor besvaras av:
Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se

Stockholms studentvän 2017

I bild från vänster: Daniel Dronjak, Kommunstyrelsens Ordförande i Huddinge kommun; Matilda Eriksson, General för Quarnevalen; Daniel Helldén, Trafikborgarråd i Stockholm stad; Veronica Sällemark, Ordförande SSCO; Sten Wetterblad, Ordförande Sthlm6000+ samt Anders Lundgren, Förvaltningschef på KTH.

Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har delats ut årligen sedan år 2002 och har alltid väckt stor uppskattning hos både vinnare och nominerade.

Detta är ett sätt för Stockholms studenter, studentkårer samt SSCO att uppmärksamma de som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och Stockholm som studentstad. Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa samt till enskilda eller grupper av personer. Mottagaren av Stockholms studentvän skall ha gjort insatser för att:

• förbättra Stockholms studenters ekonomiska och sociala situation.
• skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter.
• underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer.
• eller på andra sätt förbättra Stockholm som studentstad.

Nominerande till Stockholms studentvän år 2017 har varit Huddinge kommun, Stockholms stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen, Anders Lundgren (förvaltningschef på KTH) samt Sten Wetterblad (ordförande Sthlm6000+). Nomineringarna löd:

  • Huddinge kommun för ökade satsningar på stadsbyggnad som inkluderar studenter. Bland annat syns detta i satsningar gällande studentbostäder, kollektivtrafik och ökade urbana kvaliteter.
  • Stockholm stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen för god dialog och nytta för såväl studenter som allmänheten i fråga om årets Quarnevaltåg.
  • Anders Lundgren, förvaltningschef KTH, för sitt arbete inom Stockholms akademiska rektorskonvent med att bibehålla Studentpalatset för Stockholms 85 000 studenter.
  • Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+, för sitt långsiktiga och drivna arbete med att lyfta frågan om vikten av studentbostäder och öka antalet studentbostäder i Stockholmsregionen.

Vinnaren har nu presenteras av Veronica Sällemark, SSCO:s ordförande, under det traditionella valborgsmässofirandet på Sollidenscenen, Skansen.

Vinnaren av Stockholms studentvän 2017 är nu utsedd

Det är en stor glädje att få berätta att Stockholms stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen har utsetts till Stockholms studentvän 2017 av SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation.

Kommentar från SSCO:s ordförande

– Det är ett glädjebesked att politikerna i Stockholm valde att hjälpa studenters engagemang, och att de också säkrade goda villkor för att genomföra framtida studentevenemang med kulturella inslag. Mycket tack vare den goda dialog som skett mellan Stockholms stads trafiknämnd och föreningen Quarnevalen!

Det har vi velat belöna med SSCO:s prestigefulla utmärkelse Stockholms studentvän 2017. Quarnevalen skapar en mängd värden i regionen som är viktiga; studentlivet ges rum i staden, vilket stärker Stockholm som en attraktiv kunskaps- och studentregion, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

Motivering Stockholms studentvän

”Quarnevalen är norra Europas största publika studentevenemang som återkommer vart tredje år. Evenemanget arrangeras av den ideella studentföreningen Quarnevalen som är aktiv vid Tekniska Högskolan. Kulmen av Quarnevalen är ett tåg med ett hundratal humoristiska ekipage som tågar genom Stockholm.

Evenemanget lockar cirka en halv miljon besökare. Quarnevalen skapar gemenskap mellan studenter, lärosäten, näringslivet och medborgare. Quarnevalen sänker trösklarna till högre utbildning och gör att fler ser Stockholm som ett givet val av studieort.

Quarnevalen var under våren hotad av nedläggning då Trafikkontoret velat höja avgiften för evenemanget. Det skulle ha inneburit kostnader på 1,8 miljoner kronor för evenemangsplatsen och skulle ha omöjliggjort karnevalståget.

Genom dialogen mellan studentföreningen Quarnevalen och Stockholms stads trafiknämnd accepterade inte Trafiknämnden Trafikkontorets förslag, utan möjliggjorde istället att Quarnevalens avgift ska ligga kvar på liknande nivå som tidigare. Politikerna valde därmed att hjälpa istället för att stjälpa studenternas engagemang. Nämnden beslutade även att Trafikkontoret ska ta fram en ny taxeringskategori för förberedelse av kulturevenemang, som möjliggör fler liknande evenemang i framtiden.

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2017 uppmärksamma den goda dialogen mellan politiker och studentengagerade. Vi vill också uppmärksamma den stora handlingskraft båda parter tog för att förbättra och säkra villkoren även för framtida studentevenemang. Med den studiesociala inriktningen och de kulturella inslagen lockar Quarnevalen till engagemang och intresse långt utanför studentrörelsen. SSCO vill därför med utmärkelsen synliggöra att evenemanget tillför såväl studentnytta som nytta till allmänheten, då det fungerar som en självklar mötesplats mellan studenter och övriga samhället. Det kan inte nog understrykas att Quarnevalen stärker Stockholm som en attraktiv kunskaps- och studentregion.”

Frågor besvaras av:
Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se