Go to Top

Pressmeddelande

Det extrainsatta studentrådet är avslutat

Torsdag 15 juni höll SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, extrainsatt studentråd för att behandla frågan om tillsättning av vice ordförande för verksamhetsåret 2017/2018. Ordförande och styrelse inför året valdes vid det ordinarie studentrådet den 23 maj.

En kandidatur till posten som vice ordförande hade inkommit, men studentrådet beslutade att lämna posten som vice ordförande vakant. Styrelsen för 17/18 får istället i uppdrag att tillsätta en person med ansvar för de interna uppgifterna. På det viset kommer tillträdande ordförande att kunna få stöd i det fortsatta arbetet i organisationen.

– Under de senaste åren har SSCO fokuserat på att bedriva ett organisatoriskt förbättringsarbete, bland annat har budgeten reviderats och de interna strukturerna har förändrats. Vi kommer inom kort att påbörja processen för att tillsätta en person som kan arbeta vidare med de interna frågorna och fortsätta den goda utvecklingen, säger Johan Blixt, tillträdande ordförande.


För frågor
Veronica Sällemark
Ordförande SSCO
070-899 77 15
ordf@ssco.se

Övermarskalkar för 2017/2018 tillsatta

Från vänster: Sara Kristoffersson och Alice Boneva, Övermarskalkar för 2017/2018

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, har nu tillsatt övermarskalkämbetet för 2017/2018. Alice Boneva och Sara Kristoffersson kommer vara årets övermarskalkar. De tillträder sina poster 1 juli, tillsammans med nya styrelsen och presidiet.

Alice Boneva har studerat Europaprogrammet med inriktning mot statsvetenskap vid Södertörns högskola samt statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat för Stureplansgruppen och arrangerat event och marknadsförning för Philips Lightning.

Sara Kristoffersson studerar fjärde året på civilingenjör- och lärarprogrammet på Kungliga tekniska högskolan. Hon har tidigare varit vice klubbmästare och ekonomiskt ansvarig för sektionens barverksamhet samt varit vice dryckesansvarig för Students Nobel Night Cap 2016.

– Jag är väldigt glad över att ha blivit utnämnd till övermarskalk tillsammans med Sara! Som person är jag kreativ men samtidigt analytisk. När jag tar mig an ett projekt lämnas inget åt slumpen, vilket är viktiga perspektiv att ha med i arbetet, säger Alice Boneva.

– Jag ser fram mot att samarbeta med Alice framöver och att bidra till SSCO på ett effektivt och strukturerat vis! Jag anser att god kommunikation är den betydande faktorn för att kunna samarbeta på ett förtroendefullt sätt, säger Sara Kristoffersson.

Övermarskalksämbetet ansvarar för studenternas deltagande i Nobelfestligheterna, där de koordinerar marskalkskåren och Stockholms studenters gemensamma fanborg. Under våren ansvarar övermarkskalkarna för fanborgen under Valborg på Skansen samt för Valborgspubrundan tillsammans med Valborgsfamiljen.

I uppdraget som övermarskalk ingår även ansvar för Klubbmästarrådet (KMR) och att stötta anslutna klubbmästerier med STAD-utbildningar om ansvarsfull alkoholservering.

.
Frågor besvaras av:
Barbro Ronnedahl, kanslichef SSCO
Mobil: 0708997714
e-post: vordf@ssco.se

Nyvald styrelse på plats hos SSCO

I bild från vänster: Andreas Moilanen, Iris Peña Arriarán, Vide Richter, ordförande Johan Blixt, suppleant Michael Pettersson & Andreas Rosenqvist.

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, har nu avslutat vårens studentråd. Studentrådet har fått besök av bland annat Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Mötet har behandlat verksamhetsplan, budget och övriga handlingar samt hållit val inför verksamhetsåret 2017/2018.

Presidiet 2017/2018

Till ordförande är Johan Blixt vald. Han har tidigare suttit som ordförande för Kungliga Musikhögskolans studentkår och har studerat komposition på musikhögskolan.

Johan Blixt tar med sig perspektiv kring samarbete och integritet, samt perspektiv från att arbeta i en mindre kår. Han vill bidra med att fortsätta stärka organisationen, att aktivt påverka beslutsfattare att ge bättre förutsättningar för Stockholms studenter och att föra nära dialoger med medlemskårerna.

Presidiet är arvoderat på heltid och leder styrelsen samt kansliets arbete mot verksamhetsplanens mål.

Styrelsen 2017/2018

I styrelsen har följande personer blivit invalda som ordinarie ledamöter under 2017/2018: Iris Peña Arriarán, Daniel Kyriacou, Vide Richter, Andreas Rosenqvist, Puck Norell, Malin Söderberg och Andreas Moilanen. Som suppleanter har Maria Bahrami, Michael Pettersson, Felicia Malmqvist samt Oliver Berg valts.

Iris Peña Arriarán och Daniel Kyriacou har blivit omvalda från detta års styrelse hos SSCO, och kommer från Medicinska Föreningen respektive Studentkåren DISK.  De nyvalda Vide Richter och Andreas Rosenqvist har tidigare varit ordförande för Tekniska Högskolans studentkår respektive Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår.

Puck Norell tar med kunskap om internationalisering från Medicinska Föreningen. Malin Söderlund kommer från Tekniska högskolans studentkår och har tidigare suttit i SSSB:s bostadsdelegation. Andreas Moilanen har tidigare varit engagerad i bland annat Allians för Kåren vid Stockholms Universitet.

De valda suppleanterna är Maria Bahrami som är ordförande för Tekniska Högskolans studentkår 2017/2018, samt Michael Pettersson med bakgrund från Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår. Felicia Malmqvist med bakgrund från Stockholms Universitets Studentkårer och Oliver Berger har också blivit valda som suppleanter.

Övriga tillsättningar

Jens Andersson och Sabine Pettersson har blivit omvalda som sakrevisor respektive sakrevisorssuppleant för verksamhetsåret 2017/2018. Även studentrådspresidiet med ordförande Kristian Kull och sekreterare Andreas Åström är omvalda. Som vice studentrådsordförande har Veronica Sällemark blivit nyvald.

Valberedningen för verksamhetsåret 2017/2018 består av Anna Wallgren, Anton Jägare, Jonna Hillbom, Christian Bratt, Ann Öhman och Mikael Blomstrand.

Frågor besvaras av:
Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se

Ministerbesök under studentrådet

Inbjudna talare till SSCO:s studentråd. Från vänster: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (foto: Kristian Pohl, regeringskansliet); Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (foto: Miljöpartiet); Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig hos bostadsministern (foto: regeringskansliet) samt Ingrid Gyllfors, vd SSSB, Stockholms studentbostäder (foto: pressbild, SSSB).

Tisdagen den 23 maj håller SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, studentråd. Rådet är ett av två årliga möten för medlemskårerna runt om i Stockholmsregionen. SSCO organiserar student- och elevkårer på högskole- och eftergymnasial nivå och representerar Stockholmsregionens ca 85 000 studenter.

Under studentrådet kommer närings- och innovationsminister Mikael Damberg att hålla anförande. Fokus blir på studenters roll för framtidens Sverige och vikten av bostäder och högkvalitativa utbildningar för att tillgodose behovet av kompetensförsörjning.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson skickar en videohälsning till medlemskårerna om vikten av att engagera sig för ökat byggande. På plats kommer Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig åt bostadsministern, att hålla tal kring regeringens bostadspolitik för att belysa hur bostadssituationen för studenter ser ut och hur den kan förbättras.

– Bättre förutsättningar för studier är en långsiktig samhällsvinst i form av bland annat tillgodoseendet av Stockholms kompetensförsörjning. Därför är vi mycket glada över att kunna föra direkt dialog med ansvariga politiker, säger Veronica Sällemark ordförande SSCO.

Under studentrådet kommer även Ingrid Gyllfors, vd för SSSB, Stockholms studentbostäder, att närvara för att berätta mer om utbyggnad av Lappkärrsberget samt upprustningen av den offentliga boendemiljön i området.

SSCO ser vikten av att ytterligare koppla samman kompetensförsörjningen med rätten till en god boendemiljö, eftersom många utbildningar och studenter idag bromsas av bostadsbristen. SSCO ser därför fram emot besöken och diskussionerna under studentrådet.

Frågor besvaras av:
Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se

Stockholms studentvän 2017

I bild från vänster: Daniel Dronjak, Kommunstyrelsens Ordförande i Huddinge kommun; Matilda Eriksson, General för Quarnevalen; Daniel Helldén, Trafikborgarråd i Stockholm stad; Veronica Sällemark, Ordförande SSCO; Sten Wetterblad, Ordförande Sthlm6000+ samt Anders Lundgren, Förvaltningschef på KTH.

Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har delats ut årligen sedan år 2002 och har alltid väckt stor uppskattning hos både vinnare och nominerade.

Detta är ett sätt för Stockholms studenter, studentkårer samt SSCO att uppmärksamma de som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och Stockholm som studentstad. Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa samt till enskilda eller grupper av personer. Mottagaren av Stockholms studentvän skall ha gjort insatser för att:

• förbättra Stockholms studenters ekonomiska och sociala situation.
• skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter.
• underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer.
• eller på andra sätt förbättra Stockholm som studentstad.

Nominerande till Stockholms studentvän år 2017 har varit Huddinge kommun, Stockholms stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen, Anders Lundgren (förvaltningschef på KTH) samt Sten Wetterblad (ordförande Sthlm6000+). Nomineringarna löd:

 • Huddinge kommun för ökade satsningar på stadsbyggnad som inkluderar studenter. Bland annat syns detta i satsningar gällande studentbostäder, kollektivtrafik och ökade urbana kvaliteter.
 • Stockholm stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen för god dialog och nytta för såväl studenter som allmänheten i fråga om årets Quarnevaltåg.
 • Anders Lundgren, förvaltningschef KTH, för sitt arbete inom Stockholms akademiska rektorskonvent med att bibehålla Studentpalatset för Stockholms 85 000 studenter.
 • Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+, för sitt långsiktiga och drivna arbete med att lyfta frågan om vikten av studentbostäder och öka antalet studentbostäder i Stockholmsregionen.

Vinnaren har nu presenteras av Veronica Sällemark, SSCO:s ordförande, under det traditionella valborgsmässofirandet på Sollidenscenen, Skansen.

Vinnaren av Stockholms studentvän 2017 är nu utsedd

Det är en stor glädje att få berätta att Stockholms stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen har utsetts till Stockholms studentvän 2017 av SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation.

Kommentar från SSCO:s ordförande

– Det är ett glädjebesked att politikerna i Stockholm valde att hjälpa studenters engagemang, och att de också säkrade goda villkor för att genomföra framtida studentevenemang med kulturella inslag. Mycket tack vare den goda dialog som skett mellan Stockholms stads trafiknämnd och föreningen Quarnevalen!

Det har vi velat belöna med SSCO:s prestigefulla utmärkelse Stockholms studentvän 2017. Quarnevalen skapar en mängd värden i regionen som är viktiga; studentlivet ges rum i staden, vilket stärker Stockholm som en attraktiv kunskaps- och studentregion, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

Motivering Stockholms studentvän

”Quarnevalen är norra Europas största publika studentevenemang som återkommer vart tredje år. Evenemanget arrangeras av den ideella studentföreningen Quarnevalen som är aktiv vid Tekniska Högskolan. Kulmen av Quarnevalen är ett tåg med ett hundratal humoristiska ekipage som tågar genom Stockholm.

Evenemanget lockar cirka en halv miljon besökare. Quarnevalen skapar gemenskap mellan studenter, lärosäten, näringslivet och medborgare. Quarnevalen sänker trösklarna till högre utbildning och gör att fler ser Stockholm som ett givet val av studieort.

Quarnevalen var under våren hotad av nedläggning då Trafikkontoret velat höja avgiften för evenemanget. Det skulle ha inneburit kostnader på 1,8 miljoner kronor för evenemangsplatsen och skulle ha omöjliggjort karnevalståget.

Genom dialogen mellan studentföreningen Quarnevalen och Stockholms stads trafiknämnd accepterade inte Trafiknämnden Trafikkontorets förslag, utan möjliggjorde istället att Quarnevalens avgift ska ligga kvar på liknande nivå som tidigare. Politikerna valde därmed att hjälpa istället för att stjälpa studenternas engagemang. Nämnden beslutade även att Trafikkontoret ska ta fram en ny taxeringskategori för förberedelse av kulturevenemang, som möjliggör fler liknande evenemang i framtiden.

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2017 uppmärksamma den goda dialogen mellan politiker och studentengagerade. Vi vill också uppmärksamma den stora handlingskraft båda parter tog för att förbättra och säkra villkoren även för framtida studentevenemang. Med den studiesociala inriktningen och de kulturella inslagen lockar Quarnevalen till engagemang och intresse långt utanför studentrörelsen. SSCO vill därför med utmärkelsen synliggöra att evenemanget tillför såväl studentnytta som nytta till allmänheten, då det fungerar som en självklar mötesplats mellan studenter och övriga samhället. Det kan inte nog understrykas att Quarnevalen stärker Stockholm som en attraktiv kunskaps- och studentregion.”

Frågor besvaras av:
Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se

Nominerade till Stockholms studentvän år 2017

Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har delats ut årligen sedan år 2002 och har alltid väckt stor uppskattning hos både vinnare och nominerade.

Den eller de som tilldelats utmärkelsen får för alltid bära titeln Stockholms studentvän följt av årtalet för utdelandet. Detta är ett sätt för Stockholms studenter, studentkårer samt SSCO att uppmärksamma de som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och Stockholm som studentstad. Läs mer om tidigare års vinnare av utmärkelsen Stockholms studentvän här.

Vem kan nomineras?
Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa samt till enskilda eller grupper av personer. Mottagaren av Stockholms studentvän skall ha gjort insatser för att:

 • förbättra Stockholms studenters ekonomiska och sociala situation.
 • skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter.
 • underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer.
 • eller på andra sätt förbättra Stockholm som studentstad.

De nominerade till Stockholms studentvän år 2017 är:

 • Huddinge kommun för ökade satsningar på stadsbyggnad som inkluderar studenter. Bland annat syns detta i satsningar gällande studentbostäder, kollektivtrafik och ökade urbana kvaliteter.
 • Stockholm stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen för god dialog och nytta för såväl studenter som allmänheten i fråga om årets Quarnevaltåg.
 • Anders Lundgren, förvaltningschef KTH, för sitt arbete inom Stockholms akademiska rektorskonvent med att bibehålla Studentpalatset för Stockholms 85 000 studenter.
 • Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+, för sitt långsiktiga och drivna arbete med att lyfta frågan om vikten av studentbostäder och öka antalet studentbostäder i Stockholmsregionen.

Hur koras vinnaren?
SSCO:s styrelse väljer utifrån inkomna nomineringar, ut vinnaren av Stockholms studentvän. Vinnaren presenteras sedan av Veronica Sällemark, SSCO:s ordförande, under det traditionella valborgsmässofirandet på Skansen.

Kommentar från SSCO:s ordförande

– Vi är mycket glada idag över att kunna presentera de fyra nominerade till årets studentvän. Det är ett ärofyllt pris som SSCO delar ut för att synliggöra de som förbättrar Stockholm för studenter. Det är studenternas, studentkårernas och SSCO:s sätt att tacka de som gjort värdefulla insatser för regionens studenter.

De fyra nominerade har alla bidragit till att Stockholmsregionen blir bättre för studenter. Vi ser fram mot att få dela ut priset till vinnaren under högtidliga former på Skansens valborgsfirande, säger Veronica Sällemark, ordförande för SSCO.

Frågor besvaras av:
Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se

 

 

PÅSKPROGNOS PÅ BOSTADSMARKNADEN

Det byggs i Stockholmsregionen. Men det är för få kommuner som tar sitt ansvar i frågan om studentbostäder.

År 2017-2018 planerar endast 10 av 26 kommuner i länet att bygga studentbostäder, enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät. Stockholm stad står för hela 77% av studentbostadsbyggandet.

Studenter bor helst nära kollektivtrafik, vilket gör att fler platser och kommuner är attraktiva för studenters boende. Det är dags för fler kommuner att ta sitt ansvar!

Varför är svaret på antalet studentbostäder i enkäten en äggformad nolla från följande kommuner?

– Botkyrka

– Danderyd

– Ekerö

– Järfälla

– Lidingö

– Norrtälje

– Nykvarn

– Nynäshamn

– Salem

– Sigtuna

– Sundbyberg

– Tyresö

– Upplands-bro

– Vallentuna

– Vaxholm

– Österåker

Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät finner du här.

SSCO, THS och Quarnevalen firar – norra Europas största publika studentevenemang får lov att vara kvar!

Från höger: Vide Richter, ordf. THS, Matilda Eriksson, general Quarnevalen och Veronica Sällemark, ordf. SSCO

Quarnevalen har varit hotad av nedläggning efter att Trafikkontoret velat klassificera byggandet av tåget i Vallhallavägens allé som en tillfällig byggetablering. Det skulle ha inneburit kostnader på 1,8 miljoner kronor för evenemangsplatsen och skulle ha omöjliggjort evenemanget.

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, kritiserade prishöjningen eftersom Quarnevalen fyller en viktig roll i Stockholm. Evenemanget skapar gemenskap mellan studenter, lärosäten och näringslivet och är det av Stockholm studenters arrangemang som är mest välbesökt av allmänheten.

I veckan lättade Quarnevalens orosmoln då Trafiknämnden körde över Trafikkontorets förslag. Nämnden beslutade att Quarnevalens avgift ska ligga kvar på samma nivå som tidigare, vilket innebär att evenemanget kan bli av även i framtiden.

– Det är ett glädjebesked att politikerna i Stockholm valde att hjälpa snarare än stjälpa studenters engagemang! Quarnevalen skapar en mängd värden i regionen som annars skulle gått förlorade, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

– Vi är oerhört glada över att Quarnevalen kan arrangeras framöver! Trafiknämnden fattade helt rätt beslut och vi ska fira detta tillsammans med en halv miljon människor den 13 maj, säger Matilda Eriksson, general Quarnevalen.

Nämnden beslutade att Trafikkontoret ska ta fram en ny taxeringskategori för förberedelse av kulturevenemang, som möjliggör fler liknande evenemang i framtiden. Det är viktigt för att fler ideella organisationer ska kunna bidra till en mer levande studentstad.

– Det känns väldigt skönt att en av THS mest uppskattade studentföreningar kan fortsätta med sin verksamhet! Nu sätter vi oss vid ritbordet eftersom THS, flera andra studentkårer och SSCO kommer att delta i Quarnevalen med ett gemensamt bidrag, säger Vide Richter, ordförande för THS – Tekniska högskolans studentkår.

 

Frågor besvaras av:

Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se

Universitetskanslersämbetets rapport: Öka den statliga direktfinansieringen

Idag, torsdagen den 2 februari 2017 offentliggjorde Universitetskanslersämbetet, UKÄ, sin utredning ”Studentinflytandet-  Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande”.

I rapporten, som påbörjades på uppdrag av regeringen, framgår det att studentkårernas ställning har försvagats sedan reformen om kårobligatoriet trädde i kraft. Efter utredningen har UKÄ nu tagit fram ett förslag om ökad statlig direktfinansiering och utbildningsinsatser om studenträttigheter till regeringen.

– SSCO välkomnar nyheten och tycker att UKÄ:s rekommendationer till regeringen är glädjande. Nu är det hög tid för regeringen att lyssna på studentkårer och UKÄ:s rekommendationer, säger SCCO:s ordförande Veronica Sällemark, ordförande för SSCO.

Bland annat vill UKÄ höja det nuvarande anslaget till studentkårerna med tre till fyra gånger. Nu är det upp till regeringen att ta nästa steg.

När UKÄ i september 2016 mottog uppdraget från regeringen, bjöds SSCO in till att skicka ett remissvar. Remissvaret finns att läsa här.

Den fullständiga rapporten från UKÄ finns här.

Glädjande nyheter för Stockholms studenter – 400 nya bostäder

Idag den 12 januari 2017 beviljades studenter i Stockholm slutligen de 400 studentbostäderna i Nationalstadsparken efter påtryckningar från Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) och andra aktörer.  Byggande av studentbostäder är ett steg i ledet att skapa goda förutsättningar för studenter att bedriva studier i Stockholmsregionen.

Detaljplanen för byggandet av studentbostäderna i Nationalstadsparken upphävdes av länsstyrelsen 2015.  Stockholms stad överklagade länsstyrelsens beslut till regeringen. I ungefär 1,5 år låg ärendet på bostadsministerns skrivbord innan regeringen slutligen gav det positiva beskedet om att kommunens beslut om detaljplanen för Väbeln står fast.

– Beslutet svarar upp mot det allt större behov av attraktiva studentbostäder i Stockholmsregionen som framkommer när vi för samtal med studenter och högskolor, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

Nyproduktion av studentbostäder förhindrades med hänvisning till att exploateringen skulle göra stor skada på riksintresset Nationalstadsparken.

– Efter en alltför lång ärendehantering är det glädjande att regeringen fattat beslut om att upphäva länsstyrelsens beslut och därmed möjliggöra byggandet av 400 nödvändiga studentbostäder. Även fast vi är nöjda med utfallet, visar beslutet att politisk vilja är en av nycklarna för byggandet av studentbostäder. Saknas politisk vilja fördyras och stoppas byggprojekt, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

Regeringen har meddelat att man avser att satsa för att det ska gå snabbare, enklare och billigare att bygga.

– För att Stockholm ska fortsätta att vara en attraktiv studentstad, uppmuntrar vi politikerna att fortsätta på den inslagna vägen, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

 

 

vero_kansli

Veronica Sällemark, ordförande, SSCO

 

 

 

 

 

 

 

Frågor besvaras av:

Veronica Sällemark, ordförande SSCO

Mobil: 0708997715

e-post: ordf@ssco.se