Go to Top

Pressmeddelande

SSCO tillsätter interimistisk vice ordförande samt välkomnar ny kanslipersonal

SSCO:s, Stockholms studentkårers centralorganisation, styrelse har den 10 januari 2018 beslutat att utse Andreas Moilanen till interimistiskt vald vice ordförande från den 11 januari 2018 fram till den 30 juni 2018.

 På onsdagen beslutade Stockholms studentkårers centralorganisations styrelse i frågan om att utse en interimistiskt vald vice ordförande. Organisationen har identifierat ett större ledningsbehov och ser det som positivt att ha två presidialer på plats. Styrelsen beslutade därmed att utse Andreas Moilanen till interimistiskt vald vice ordförande fram till den 30 juni 2018, varefter överlämning till Presidiet 2018/2019 sker.

–  Jag är tacksam över styrelsens förtroende och ser med spänning fram emot en politiskt intensiv period med valet som närmar sig. Vi tror att två presidialer kommer att gynna verksamheten och öka det viktiga arbetet för studenterna i Stockholm, säger Andreas Moilanen.

SSCO har även sedan årsskiftet en ny medarbetare på kansliet, Tulsa Tollemark O’Shea, som kommer arbeta som generalsekreterare, samt sedan hösten en ny kanslisekreterare, Elin Markgren.

Från vänster: Tulsa Tollemark O’Shea, Andreas Moilanen, Elin Markgren och Johan Blixt.
Ej i bild: Sara Kristoffersson och Alice Boneva.

Frågor besvaras av:

Johan Blixt, ordförande SSCO
Tel: 070 899 77 15
E-post: ordf@ssco.se

Tulsa Tollemark O’Shea, generalsekreterare SSCO
Tel: 076 199 77 22
E-post: polsekr@ssco.se

Toastmaster Sara Tabari

Vi intervjuar Sara Tabari som har valts av SSCO och Nobelstiftelsen till Toastmaster för Nobelbanketten. Sara kommer att presentera pristagarna från och med 2018 och gör sitt sista år 2020. Under årets bankett kommer Sara gå bredvid nuvarande toastmaster Johanna Kuniholm. 

Hur känns det att ha blivit vald till Toastmaster på Nobel?

Det känns helt fantastiskt, men fortfarande lite overkligt att jag verkligen ska få stå i talarstolen under Nobelbanketten.

Du har ju överlämning i år och kommer först presentera nästa år. Är det något speciellt du ser fram emot under Nobelfestligheterna 2018?

Jag ser fram emot att vara ett ansikte utåt för Nobelstiftelsen och för Sveriges studenter. Att få presentera Nobelpristagarna kommer vara en stor ära och uppdragets absoluta höjdpunkt.

Varför sökte du detta hedersuppdrag?

Jag kände att jag hade vad som krävdes för uppdraget och dessutom har jag lite tidigare erfarenhet från Nobelfestligheterna. I gymnasiet intervjuade jag kemipristagaren Michael Levitt och blev otroligt inspirerad av hans karriär. Några år senare fick jag även möjligheten att gå som gäst på Nobelprisceremonin i Konserthuset, vilket var en helt magisk upplevelse. Det kändes helt självklart att skicka in en ansökan!

Vem är du?

Jag är 21 år och är uppvuxen i Danderyd utanför Stockholm. Jag har sedan barnsben talat två språk i hemmet och därför tidigt i livet utvecklat ett stort intresse för språk. Under gymnasiet var jag utbytesstudent i USA, där jag studerade på internatskolan The Lawrenceville School och fick möjlighet att läsa engelska på universitetsnivå och tävla i friidrott.

Vad studerar du?

Jag går andra året på läkarprogrammet på Karolinska Institutet och trivs fantastiskt bra!

Har du varit engagerad i kåren och studentlivet?

Jag sitter i styrelsen för Medicinska Föreningens Internationella Kommitté för andra året i rad och deltar ofta som marskalk på Karolinska Institutets högtidsceremonier. Jag är även tutor för andra läkarstudenter.

Har du några egenskaper som du tror att du kommer ha användning av inom ditt uppdrag som Toastmaster på Nobel?

Jag känner mig bekväm med att tala inför stor publik. Jag startade mitt gymnasiums debattsällskap och deltog i både nationella och internationella debattävlingar på engelska. Jag har dessutom kunskaper inom fem olika språk, där jag är flytande i tre, vilket underlättar processen att lära mig presentera Nobelpristagarna på deras modersmål.

Vad känner du inför Nobelpriset?

Jag tycker att det är otroligt unikt att Nobelpriset uppmärksammar personer som har gjort något värdefullt och utvecklande för mänskligheten. Det är viktigt att framsteg inom dessa kategorier även uppmärksammas av allmänheten! Nobelpriset är dessutom definierande för Sverige som land, vilket jag märkte tydligt när jag bodde utomlands.

Ser du fram emot att jobba med Nobelbanketten i fyra år framöver?

Ja självklart! Jag ser lite på uppdraget som ett stort äventyr. Även om jag inte riktigt kan föreställa mig hela processen ännu kommer det bli väldigt spännande. Jag känner mig även hedrad att Nobelstiftelsen och SSCO valt ut just mig till att utföra detta unika uppdrag!

SSCO framhåller vikten av studenter för regionens utveckling

Förra veckan skrev Stockholms Studentkårers Centralorganisation sitt yttrande på utställningsförslaget av Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2050 (RUFS 2050) till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms Läns Landsting.

Du kan läsa utställningsförslaget på rufs.se: http://rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/

Detta är den andra remissen SSCO skrivit inför RUFS 2050, du kan läsa vårt yttrande över samrådsförslaget här http://www.ssco.se/gor-stockholm-till-en-kunskapsregion-i-varldsklass/.

SSCO framhåller vikten av studenter för regionens utveckling och värdet av studentbostäder. Studenter pekas särskilt ut som en grupp som har extra svårt att få boende i Stockholm.

Vi framhåller också vikten av utbyggd kollektivtrafik, att jämställdhetsarbetet behöver genomsyra alla delar av utbildning i regionen och att grundutbildning måste prioriteras i satsningar på Forskning och Utveckling. Vidare vill SSCO se att det tillkommer ytterligare prioriteringar för hälso- och sjukvård för att regionen ska kunna utvecklas.

Du kan ladda ner och läsa vårt remissvar här.

Frågor besvaras av:

Johan Blixt, ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 15
e-post: ordf@ssco.se

Läs toastmaster Johannas erfarenhet av Nobel

Än är det inte försent att ansöka om att få bli toastmaster till Nobelfesten! Nedan beskriver Johanna Kuniholm hur uppdraget som toastmaster har varit under hennes år.

“Nyckeln till ett bra uttal är att hitta rätt melodi”

Mina år som toastmaster har varit det häftigaste jag har varit med om. Jag har fått jobba med så många nya människor, från Nobelstiftelsen och övermarskalkarna på SSCO till japanska tv-team och personal på ambassader från hela världen. Höjdpunkten varje år har varit när det har varit dags att ställa sig i talarstolen i Stadshuset och bara stå och titta ut över alla gäster någon minut innan det är dags för annonseringen av Nobelstiftelsens styrelseordförande.

Efter tillkännagivandet av pristagarna i början av oktober behöver toastmaster ta reda på vilka modersmål de olika pristagarna har och hitta personer som både kan översätta introduktionsfraserna till de aktuella språken och lära ut det korrekta uttalet. Under hösten sker också ett par möten med övermarskalkarna, de andra studenterna som ska arbeta på evenemangen under Nobelveckan och Nobelstiftelsen. Till den 10:e december har Nobelpristagarna valt vilken person från varje priskategori som ska tala, och då är det toastmasters uppdrag att presentera dem på svenska, engelska och deras modersmål.

Som toastmaster ska du vara mycket bekväm med att stå på scen och ha lätt för att lära dig saker utantill. Uttalet av fraser på främmande språk är centralt i uppdraget, och du bör därför ha lätt för att ta till dig nya språkmelodier. Den förra toastmastern talade fyra språk flytande, och jag har haft stor nytta av att ha sjungit mycket och därmed härmat olika ljud och melodier. Du bör också snabbt kunna arbeta med nya människor och hantera nervositet på ett bra sätt.

/Johanna Kuniholm

Sista ansökningsdag är 24/9. Läs mer om uppdraget här

Bostadsbristen inte löst för studenter i Stockholm

Stockholm är en studentstad, då nästan en fjärdedel av Sveriges högskolestudenter pluggar i regionen. Här finns över 93 000 studenter samt 5 800 doktorander fördelade på 18 universitet och högskolor. Det finns även en stor andel eftergymnasiala utbildningar inom bland annat yrkeshögskolan. Samtidigt fanns det under förra året knappt 14 000 studentbostäder för att matcha utbildningsplatserna.

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, berättar att det under många år varit svårt att få tag på boende som student i Stockholm. Det har tillkommit nya utbildningsplatser samtidigt som det inte har byggts tillräckligt mycket nytt. Den generella bristen på bostäder gör att trycket på studentbostäderna har ökat. Kötiden för ett korridorsrum är i dagsläget nästan ett år och för en studentlägenhet med eget kök minst tre till fyra år.

Det finns ett generellt underskott på bostäder i Stockholms län. Dessutom uppger nästan alla kommuner att det även finns ett specifikt underskott av studentbostäder. Tyvärr har bostadskrisen gått från nyhet till norm i Stockholm, vilket hotar tillväxten och utvecklingen i regionen, säger Johan Blixt, ordförande för SSCO.

SSCO menar att det behövs flertalet politiska initiativ för att förbättra bostadssituationen i Stockholm. På lokal nivå behöver fler av länets kommuner bygga studentbostäder och ta ett större ansvar genom att ha en aktiv markpolitik. Under 2017 och 2018 är det endast 10 av 26 kommuner som planerar att bygga, enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät. Studenter vill bo så att de har lätt att transportera sig till lärosäte eller skola, aktiviteter och möjliga arbetsplatser. Detta är möjligt i flertalet kommuner om det finns goda kommunikationer.

På riksnivå vill SSCO att regeringen stöttar bostadsbyggande för studenter i hela landet. Akademiska hus har fått i uppdrag att bygga fler studentbostäder på statlig mark, men det kommer inte att räcka till tillräckligt många studentbostäder i Stockholm. Det behöver skapas mer byggbar mark för bostäder, bland annat genom en höjd bullergräns för alla studentbostäder och genom minskade riksintressen i Stockholm.

SSCO ser i grunden positivt på satsningen på studentbostäder i regeringens investeringsstöd. Investeringsstödet har dock sökts av mycket få byggaktörer i Stockholm. För att ett bostadsbolag ska kunna få stöd får hyresnivån hos bostäderna inte bli för hög. Det är positivt för studenten, men för att kalkylerna ska gå ihop för bostadsbolagen behöver de ekonomiska stöden för studentbostäder öka.

Det handlar om att ge studenter möjlighet till ett boende man har råd med under studietiden. Ungefär en av fem studenter extraarbetar mer än de vill för att ha råd att studera, lika många upplever att den ekonomiska situationen påverkar studieresultatet. Det är inte hållbart. En annan insats regeringen kan göra är därför att stärka studenters ekonomiska situation, säger Johan Blixt.

SSCO menar att det är bra att bidragsdelen av studiemedlet höjs med 300 kronor, men att ökningen skulle behöva vara större för att matcha de höga livsomkostnaderna i Stockholm. Ytterligare en lösning kan vara att se över villkoren för bostadsbidragen, så att fler studenter beviljas stöd utan att vara rädda för återbetalningskrav.

För frågor
Johan Blixt
Ordförande SSCO
070-899 77 15
ordf@ssco.se

Nobelpristagare och studenter – en perfekt kombo

Vill du ha möjlighet att gå på Sveriges mest prestigefyllda tillställning? Vill du delta vid Nobelfesten sida vid sida med pristagare och kungafamiljen? Äta en kulinarisk middag där menyn är unikt framtagen av Sveriges främsta stjärnkockar?

Då ska du tävla om chansen att köpa biljetter till Nobelbanketten 2017! Det är den årliga tillställningen som tv-sänds den 10:e december i Stadshuset i Stockholm.

För endast 50 svenska riksdaler får du en lott! Det går även att köpa flera lotter för att få en större chans till vinst. Vinnarna i tävlingen får möjlighet att köpa en parbiljett som inkluderar inträde för två personer. Som pricken över i:et ingår även en festbiljett till den officiella efterfesten Students’ Nobel NightCap, där en magisk kväll fortsätter inpå småtimmarna på Karolinska Institutet i Stockholm.

För att få lov att delta i lotteriet behöver du vara student och kårmedlem. Det går att köpa lotter på https://nobellotteriet.org fram till och med 1a november, och vinnarna utses 5e november på Studentpalatset i Stockholm. Kom gärna och titta på dragningen som äger rum klockan 13:00. Det kommer att bjudas på snittar och bubbel.

För att få mer information kan du besöka http://nobellotteriet.org/. Sprid gärna information om årets Nobellotteri till dina nära och kära.

//

Alice Boneva & Sara Kristoffersson, Övermarskalkar 2017/2018,
ansvariga för studenternas deltagande vid Nobelfestligheterna

HÖJD BIDRAGSDEL HOS STUDIEMEDLET

I söndags annonserade Vänsterpartiet och regeringen att bidragsdelen i studiemedlet höjs med 300 kronor. SSCO är glada över den annonserade höjningen och hoppas att den bidrar till att studenter i Stockholm får en lättare ekonomiska situation.

Hyran utgör ofta den största andelen av studenters kostnader. Både hyresnivåer och övriga levnadsomkostnader är högre i Stockholm jämfört med resten av landet. En stor del av ohälsan som studenter upplever är kopplad till den ekonomiskt trängda situationen som framför allt boendekostnader står för. Därför är höjningen av bidragsdelen i studiemedlet extra viktigt för de som studerar i Stockholm.

I dagsläget kan studenter i Stockholm behöva betala över hälften av studiemedlet för sitt boende, vilket framför allt är vanligt på den otrygga andrahandsmarknaden eller inom den dyrare nyproduktionen. Nu när studiemedlet höjs är det viktigt att se till att kostnaderna för studenter inte ökar, utan att det ekonomiska utrymmet för landets studenter blir lite större.

– SSCO ser positivt på att studiemedlets bidragsdel höjs. Studenter i Stockholms län har under lång tid haft en tuff ekonomisk situation, bland annat eftersom det finns för få bostäder för studenter och att priserna på andrahandsmarknaden då pressas upp. Det är fortsatt viktigt att stötta studenters boendesituation så att studenter kan känna sig ekonomiskt trygga och kan fokusera på studierna, säger ordförande Johan Blixt.

För att det ökade ekonomiska utrymmet i studenters budget inte ska försvinna i högre hyror föreslår SSCO att det tillfälligt inrättas kommunala andrahandsförmedlingar där annonser granskas utifrån hyressättning, kontraktens längd och uthyrarnas seriositet. Ett positivt exempel på detta är andrahandsförmedlingen Akademisk kvart som startades av SSCO och som finansieras av Stockholms stads bostadsförmedling och de fem största lärosätena i Stockholms län.

På längre sikt kan en ökad betalningsförmåga hos studenter leda till att studenter får möjlighet att efterfråga fler delar av bostadsmarknaden. Bortsett från höjning av studiemedlet kan ett mer tillgängligt bostadsbidrag, med ändrade åldersgränser och slopade krav på att förutse årsinkomst, samt anpassade regler för studenter som vill ta bostadslån bidra till att studenters boendesituation och ekonomi förbättras.

För frågor
Johan Blixt
Ordförande SSCO
070-899 77 15
ordf@ssco.se

SSCO:s medverkan i Almedalen

Kansliet är nu tillbaka på kontoret efter semester och en vecka i Visby och Almedalen. Så hur kom det sig att vi besökte Almedalsveckan och vad fick organisationen ut av det?

Vi har introducerat ordförande Johan Blixt till politiker, beslutsfattare och intresseorganisationer inom student- och bostadsfrågor. Johan Blixt har fått goda kontakter med de nätverk som SSCO haft sedan tidigare och etablerat nya kontakter.

SSCO har deltagit i seminarier, möten, mingel och paneler där vi diskuterat bostadsmarknaden. Framför allt fokuserade vi på de regelverk som hindrar bostadsbyggande och vad som kan göras för att förbättra studenters etablering på bostadsmarknaden.

Höjdpunkter möten

SSCO hade många goda möten i Almedalen. Bland annat träffade vi finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och bostadsministerns statssekreterare Alf Karlsson (MP). Vi hade möte med de bostadspolitiska talespersonerna från Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. SSCO träffade även studentförbunden för de olika politiska partierna, samt andra organisationer engagerade i frågor som rör studenters boenden.

I bild fr. v. Ingrid Gyllfors, VD SSSB; Alf Karlsson, statssekreterare för bostadsministern (MP); Veronica Sällemark, f.d. ordförande SSCO; Johan Blixt, ordförande SSCO

I bild fr. v. Johan Blixt, ordförande SSCO och Johan Löfstrand, vice ordförande i Civilutskottet och bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna

I bild fr. v. Johan Blixt, ordförande SSCO och Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson för Moderaterna

I bild fr. v. Veronica Sällemark, f.d. ordförande SSCO; Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet och Joahn Blixt, ordförande SSCO

Höjdpunkter arrangemang

SSCO arrangerade tillsammans med Sthlm6000+ ett mingel för att fira att studentbostadsbyggandet har ökat markant genom projektet. SSCO:s ordförande Johan Blixt höll tal och pratade om behovet och vikten av fortsatt studentbostadsbyggande. F.d. ordförande Veronica Sällemark var toastmaster under kvällen, tillsammans med Fredrik Berling, känd från bland annat tv och som årets moderator 2016.

I bild fr. v. toastmaster Fredrik Berling, årets moderator 2016 och Veronica Sällemark, f.d. ordförande SSCO

I bild: Johan Blixt, ordförande SSCO, håller tal under minglet med Sthlm6000+

SSCO deltog även i rundabordssamtal och paneler, bland annat arrangerade av SSSB, Nöjesguiden/Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu. Vid samtalet arrangerat av SSSB diskuterades frågan om hur vi skapar en attraktiv kunskapsregion i Stockholm. I seminariet arrangerat av jagvillhabostad.nu diskuterades frågan om tidsbegränsade bygglovs för- och nackdelar.

I bild fr. v. Dina Oetterli, verksamhetschef jagvillhabostad.nu; Aidin Zandian, förbundsordförande jagvillhabostad.nu; Johan Blixt, ordförande SSCO samt Maja Olsson, ordförande Sveriges Arkitekter Studenterna

Vid panelen ”andrahandsboenden från helvetet” arrangerat av Nöjesguiden berättade ordförande Johan Blixt sin personliga historia om hans tid på Stockholms otrygga andrahandsmarknad.  Utsattheten på andrahandsmarknaden är oacceptabel. För Johan liksom andra studenter är det inte rimligt att behöva bo i en sommarstuga utan fungerande avlopp eller elförsörjning för att kunna flytta till Stockholm!

Fr. v. Jenny Nordlander, chefredaktör Nöjesguiden och Johan Blixt, ordförande SSCO 

Tack för Almedalen! Ni kan läsa mer om vårt arbete på FacebookInstagram och inte minst på Twitter!

SSCO är nu tillbaka på kontoret och kommer fokusera på överlämning till ordförande Johan Blixt. Har du tips eller idéer till oss inför terminsstart? Hör gärna av er till info@ssco.se!

Det extrainsatta studentrådet är avslutat

Torsdag 15 juni höll SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, extrainsatt studentråd för att behandla frågan om tillsättning av vice ordförande för verksamhetsåret 2017/2018. Ordförande och styrelse inför året valdes vid det ordinarie studentrådet den 23 maj.

En kandidatur till posten som vice ordförande hade inkommit, men studentrådet beslutade att lämna posten som vice ordförande vakant. Styrelsen för 17/18 får istället i uppdrag att tillsätta en person med ansvar för de interna uppgifterna. På det viset kommer tillträdande ordförande att kunna få stöd i det fortsatta arbetet i organisationen.

– Under de senaste åren har SSCO fokuserat på att bedriva ett organisatoriskt förbättringsarbete, bland annat har budgeten reviderats och de interna strukturerna har förändrats. Vi kommer inom kort att påbörja processen för att tillsätta en person som kan arbeta vidare med de interna frågorna och fortsätta den goda utvecklingen, säger Johan Blixt, tillträdande ordförande.


För frågor
Veronica Sällemark
Ordförande SSCO
070-899 77 15
ordf@ssco.se