• För det första: systemets utformning.

Enligt SSCO:s bostadsrapport 2015 anger nästan 40 procent av studenterna att de inte söker bidraget för att det är för krångligt och att de saknar kunskap om ansökningsprocessen.

Det är ett misslyckande för ett system som ska vara tillgängligt för alla som behöver stöd.

  • För det andra: alla studenter omfattas inte av bidraget.

Idag kan endast studenter med barn eller i åldersgruppen 18–29 år söka bidraget. Samtidigt är närmare var fjärde student över 30. Ett nytt förslag måste omfatta alla studenter i behov av bostadsbidrag, oavsett ålder.

  • För det tredje: kravet på förutsägbar inkomst avskräcker många från att söka. Idag ska man i ansökan förutse sin årsinkomst, vilket kan vara svårt för studenter som arbetar vid sidan av men inte vet hur mycket de kommer att tjäna under året.

Enligt Försäkringskassan blir följaktligen runt 40 procent av alla studenter återbetalningsskyldiga.

En student som avslutar sina studier till sommaren och sedan börjar jobba kan behöva betala tillbaka vårens bostadsbidrag trots att de då hade rätt till och var i behov av bidraget. För många kommer återbetalningskravet som en överraskning – två tredjedelar blir skuldsatta.

I Försäkringskassans förslag ska bidraget baseras på tidigare inkomst. De tre senaste månadernas inkomst frambringar en bidragsgrundande medelinkomst. Bidraget betalas ut retroaktivt månaden efter, och kan därmed justeras månadsvis om inkomsten ändras.

Detta kan också skapa problem för studenter. Ett nytt förslag måste formuleras så att inte studenter som är i behov av bidrag nekas på grund av ett sommarjobb. Exempelvis skulle ett undantag för studenters sommarinkomster kunna införas. Om studenten sedan fortsätter jobba under terminen kan bidraget revideras månadsvis.

För att fler studenter ska kunna fokusera på studier istället för sin ekonomiska situation behöver bostadsbidraget förändras. SSCO vill se ett tillgängligt bostadsbidrag med ändrade åldersgränser och slopade krav på att förutse årsinkomst.

Bostadsbidraget har inte anpassats över tid och får inte förvandlas till enbart en fasad. Ska vi ha ett bostadsbidrag behövs systemet omarbetas så att det ger det stöd det är avsett för.

Johan Blixt är ordförande, Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)

Andreas Moilanen är interimistisk vice ordförande, Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)


Frågor besvaras av:

Johan Blixt, ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 15
e-post: ordf@ssco.se