Go to Top

SSCO framhåller vikten av studenter för regionens utveckling

Förra veckan skrev Stockholms Studentkårers Centralorganisation sitt yttrande på utställningsförslaget av Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2050 (RUFS 2050) till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms Läns Landsting.

Du kan läsa utställningsförslaget på rufs.se: http://rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/

Detta är den andra remissen SSCO skrivit inför RUFS 2050, du kan läsa vårt yttrande över samrådsförslaget här http://www.ssco.se/gor-stockholm-till-en-kunskapsregion-i-varldsklass/.

SSCO framhåller vikten av studenter för regionens utveckling och värdet av studentbostäder. Studenter pekas särskilt ut som en grupp som har extra svårt att få boende i Stockholm.

Vi framhåller också vikten av utbyggd kollektivtrafik, att jämställdhetsarbetet behöver genomsyra alla delar av utbildning i regionen och att grundutbildning måste prioriteras i satsningar på Forskning och Utveckling. Vidare vill SSCO se att det tillkommer ytterligare prioriteringar för hälso- och sjukvård för att regionen ska kunna utvecklas.

Du kan ladda ner och läsa vårt remissvar här.

Frågor besvaras av:

Johan Blixt, ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 15
e-post: ordf@ssco.se