Go to Top

SSCO kommenterar regeringens satsning på studentbostäder och fler utbildningsplatser

Igår presenterade regeringen satsningar för de kommande åren. Bostäder och utbildningar är två prioriterade områden.
Regeringen ska införa ett investeringsstöd för byggande av klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror, ett förslag som redan är ute på remiss. Investeringsstödet ligger på 1,9 miljarder för år 2016 och ökar de nästkommande åren upp till 3,2 miljarder år 2018. Regeringen presenterade även att de under 2016 ska satsa 300 miljoner kronor till snabbt uppförda studentbostäder, eftersom det råder akut bostadsbrist i många studentstäder.

Bostadsbristen är särskilt svår för studenterna i Stockholm. Det finns ca 85 000 studenter här, men bara ca 13 000 studentbostäder. Enligt Studentbostadsföretagens rapport “Studboguiden 2015” saknar Stockholm idag ca 10 000 studentbostäder. (Studentbostäder är en kategoribostad för studenter inom CSN-berättigade, eftergymnasiala utbildningar.)

–        Vi är mycket positiva till att studentbostäder och bostadspolitik hamnat högst upp på den politiska agendan. En aktiv nationell, regional och kommunal politik är helt avgörande för bostadsbyggandet. Samtidigt vet vi att de belopp som regeringen vill använda till investeringsstödet för små hyreslägenheter och studentbostäder är småpotatis inom byggbranschen. 300 miljoner kronor kan låta som mycket pengar, men det räcker inte långt, säger ordförande Anna Wallgren.

Regeringen presenterade även satsningar på fler eftergymnasiala utbildningsplatser under 2016 – 2019, vilket i sig leder till ett ökat behov av bostäder för studenter. Nationellt rör det sig om ytterligare 20 500 utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och ytterligare 12 000 utbildningsplatser inom folkhögskolan under 2016 – 2019.

Tidigare har satsningar på fler utbildningsplatser inom högskola/universitet presenteras. Förra hösten meddelades: “Medel motsvarande 5 000 nya utbildningsplatser avsätts för 2015. Regeringen beräknar även att antalet utbildningsplatser sedan ytterligare kommer att öka under åren 2016-18.”

–        Som studentorganisation välkomnar vi så klart utbildningssatsningar, men bristen på studentbostäder blir ju inledningsvis värre under de kommande åren, när antalet utbildningsplatser ökar i snabbare takt än beståndet av studentbostäder. Det är ju just denna typ av skev planering som lett fram till dagens kaosartade bostadssituation för studenter, säger ordförande Anna Wallgren.

–        Utbildningarna måste planeras med ett studentperspektiv, det vill säga ett helhetsperspektiv på tillgången till utbildning och förutsättningarna för att kunna delta och lyckas med studierna. Ett tryggt boende under hela studietiden är en viktig förutsättning. Annars är det bara de med stor plånbok och stort kontaktnät som kan hitta boende och studera i Stockholm., säger ordförande Anna Wallgren