Go to Top

SSCO, LUS, GFS och US i ett gemensamt remissyttrande till regeringen

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Göteborgs förenade studentkårer (GFS), Lunds universitets studentkårer (LUS) och Uppsala studentkår (US) har valt att skriva ett gemensamt remissyttrande med anledning att det finns liknande problem på bostadsmarknaden för studenter i våra studieregioner. Tillsammans vill vi framföra att vi välkomnar ett investeringsstöd för små hyresrätter och studentbostäder eftersom det råder brist på dessa i de flesta större svenska kommuner. Framför allt ser vi med optimism på att regeringen visat politisk vilja och tar bostadskrisen för studenter på allvar. Däremot ser vi en del problem med förslaget och vi befarar att förslaget till investeringsstödet, i sin nuvarande form, inte kommer att gynna byggandet av studentbostäder i den utsträckning som det skulle kunna göra. Läs hela remissyttrandet här:

N2015-5139-PUB SSCO GFS LUS US 2015-10-05

För frågor och kontakt:
Ella Coogan, politisk sekreterare
Email: polsekr@ssco.se tel: 076 199 77 33