Go to Top

SSCO söker övermarskalkar för verksamhetsåret 2019/20

Förlängd ansökningsperiod! Skicka in din ansökan senast 15 maj.

Är du en av SSCO:s nästa övermarskalkar? Övermarskalksämbetet består av två personer, som i korthet sysslar med:

Nobelfestligheterna

Övermarskalksämbetet är SSCO:s representanter och kontaktpersoner gentemot de deltagande kårerna och Nobelstiftelsen. Arbetet med att koordinera och organisera studentmedverkan i form av marskalkskår och fanborg är både lärorikt, roligt och spännande. Det är dessutom en fantastisk möjlighet att fylla en viktig funktion på en av världens mest prestigefyllda tillställningar!

Valborgspubrundan

SSCO arrangerar varje år en pubrunda i vilken ett tjugotal studentpubar är med. Övermarskalksämbetet utser Valborgsfamiljen; en arbetsgrupp som hjälper till att arrangera detta event. Valborgsfamiljen blir en mycket sammansvetsad grupp och brukar ha väldigt roligt tillsammans!

Valborg på Skansen

Övermarskalksämbetet ansvarar för Stockholms studenters gemensamma fanborg under Valborgsfestligheterna på Skansen.

Klubbmästarrådet (KMR)

Övermarskalkarna leder KMR och fungerar som sammankallande till mötena. KMR är ett forum för klubbmästerierna, det är här de ventilerar goda och dåliga erfarenheter och får hjälp och stöd av varandra.

STAD

Övermarskalksämbetet deltar i STAD-utbildningarna för klubbmästerier/studentpubar i Stockholmsområdet (förutom festverksamhet på KTH). Dessutom företräder de studenterna och SSCO i referensgruppen ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak). I den gruppen finns också representanter för Studenthälsan, polisen och tillståndsenheterna i Stockholm, Solna och Huddinge.

Ekonomi

Ekonomiskt ansvar i form av budgetering, löpande uppföljning till SSCO:s styrelse och arbete med att få in sponsorer (produkter och monetär) ingår i Övermarskalksämbetets ansvarsområden.

Övrigt

Övermarskalksämbetet är en integrerad del av SSCO:s kansli och arbetar nära både presidiet och övriga delar av kansliet. Övermarskalkarna delar på ett kontor i SSCO:s lokaler i Studentpalatset (Norrtullsgatan 2, Odenplan).

Din profil

Du är lyhörd för behov och önskemål, strukturerad i ditt arbete och noggrann i allt du gör. Vi lägger särskild vikt vid att du är diplomatisk och flexibel då du kommer representera SSCO utåt i flera olika sammanhang. Du behöver bejaka SSCO:s intressen inom samtliga verksamhetsområden där övermarskalkarna är verksamma. Under vissa perioder kommer uppdraget som övermarskalk på SSCO vara tidskrävande med många bollar i luften samtidigt, och vi ser därför att du är stresstålig.

Relevanta erfarenheter:

  • Projektledning
  • Gruppledning
  • Arbete med sponsorer
  • Ekonomiskt arbete och ansvar
  • Administration

Meriterande:

  • Du känner till student-Stockholm
  • Tidigare erfarenhet av styrelsearbete
  • Tidigare erfarenhet av föreningsarbete
  • Tidigare erfarenhet av pubverksamhet
  • Du kommunicerar väl i tal och skrift

Förtroendeuppdraget som övermarskalk är arvoderat på 5 -45 procent per övermarskalk fördelat över året för att reflektera arbetsbelastningen som framförallt är hög inför och under Nobelfirandet. Överlämning sker enligt överenskommelse. Övermarskalkarna tillträder officiellt sina uppdrag den 1 juli 2019 och mandatperioden sträcker sig till den 30 juni 2020. Övermarskalkarna agerar också som stöd till sina efterträdare under ca 6 månader efter att mandatperioden är över.

Ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till ordf@ssco.se och ska vara SSCO tillhanda senast den 15 maj. Frågor kan ställas direkt till innevarande års övermarskalkar på oma@ssco.se eller till SSCO:s ordförande på ordf@ssco.se.

Vi ser fram emot din ansökan!