Go to Top

SSCO, THS och Quarnevalen firar – norra Europas största publika studentevenemang får lov att vara kvar!

Från höger: Vide Richter, ordf. THS, Matilda Eriksson, general Quarnevalen och Veronica Sällemark, ordf. SSCO

Quarnevalen har varit hotad av nedläggning efter att Trafikkontoret velat klassificera byggandet av tåget i Vallhallavägens allé som en tillfällig byggetablering. Det skulle ha inneburit kostnader på 1,8 miljoner kronor för evenemangsplatsen och skulle ha omöjliggjort evenemanget.

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, kritiserade prishöjningen eftersom Quarnevalen fyller en viktig roll i Stockholm. Evenemanget skapar gemenskap mellan studenter, lärosäten och näringslivet och är det av Stockholm studenters arrangemang som är mest välbesökt av allmänheten.

I veckan lättade Quarnevalens orosmoln då Trafiknämnden körde över Trafikkontorets förslag. Nämnden beslutade att Quarnevalens avgift ska ligga kvar på samma nivå som tidigare, vilket innebär att evenemanget kan bli av även i framtiden.

– Det är ett glädjebesked att politikerna i Stockholm valde att hjälpa snarare än stjälpa studenters engagemang! Quarnevalen skapar en mängd värden i regionen som annars skulle gått förlorade, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

– Vi är oerhört glada över att Quarnevalen kan arrangeras framöver! Trafiknämnden fattade helt rätt beslut och vi ska fira detta tillsammans med en halv miljon människor den 13 maj, säger Matilda Eriksson, general Quarnevalen.

Nämnden beslutade att Trafikkontoret ska ta fram en ny taxeringskategori för förberedelse av kulturevenemang, som möjliggör fler liknande evenemang i framtiden. Det är viktigt för att fler ideella organisationer ska kunna bidra till en mer levande studentstad.

– Det känns väldigt skönt att en av THS mest uppskattade studentföreningar kan fortsätta med sin verksamhet! Nu sätter vi oss vid ritbordet eftersom THS, flera andra studentkårer och SSCO kommer att delta i Quarnevalen med ett gemensamt bidrag, säger Vide Richter, ordförande för THS – Tekniska högskolans studentkår.

 

Frågor besvaras av:

Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se