Go to Top

SSCO:s kommentar till regeringens budgetförslag

Regeringens förslag till budget för 2016 hade kunnat innebära en reell förändring för studenter på bostadsmarknaden. Men med en långt gången bostadskris som blivit norm står vi nu vid en punkt där det krävs mer. I budgeten presenteras ett investeringsstöd till små hyresrätter och studentbostäder vilket är ett steg på vägen, men budgeten är långt ifrån tillräcklig för att möta bostadskrisen för studenter.

Bostäder för studenter
I Stockholm saknas det idag 10 000 studentbostäder, det är halva notan för hela studentbostadsbristen i landet. Investeringsstödet som presenteras i budgeten för 2016 uppgår till 1,9 miljarder kronor och är öronmärkt för små, hållbara hyresrätter och studentbostäder. Samtidigt vill regeringen införa ett stöd, likt en bonus, till kommuner som bygger och behöver effektivisera byggprocessen. 300 miljoner kronor ska också öronmärkas till studentbostäder.

SSCO välkomnar investeringsstödet, framförallt för att regeringen äntligen visar en glimt av politisk vilja att göra någonting åt det ohållbara läget för studenter. Men de här 300 miljonerna som regeringen valt att öronmärka till studentbostäder kan i sammanhanget liknas vid en spargrisslant och skulle behöva utökas betydligt mer. Studenter efterfrågar alla boendeformer och för att vi ska kunna garanteras en bostad under första terminen måste stödet till studentbostäder och små hyresrätter öka ytterligare.

Studiemedel
I budgeten lyfts inte frågan om studenters betalningsförmåga. I Stockholm skenar priserna på andrahandsmarknaden men även hyror på nybyggnationer som studenter bor i ligger långt över smärtgränsen för vad en student har råd med. Under de senaste åren har det blivit mer och mer vanligt att ta ut andrahandshyror som ligger långt över vad lägenheten egentligen kostar. Detta har ytterligare försvårat studenters situation på bostadsmarknaden eftersom vi inte har råd att efterfråga de boenden som finns tillgängliga. Det här har pågått så länge att SSCO fick starta en egen andrahandsförmedling, Akademisk kvart, som granskar annonser och där de som vill hyra ut sin bostad inte får ta ut ockerhyror. Vi hade gärna sett att regeringen lagt förslag på att öka studiemedlet till studenter eftersom vi idag står i en situation där de bostäder vi faktiskt får tag i kostar mer i månaden än vad vi har råd med.

Kunskapslyftet
Regeringen presenterade också ytterligare siffror för kunskapslyftet där yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan sammanlagt ska byggas ut med 51 000 platser. SSCO välkomnar kunskapslyftet men tycker att det är en satsning som måste gå hand i hand med ett studentbostadslyft. Politiken behöver samordna utbildning och bostäder för studenter.

För frågor och kontakt:
Ella Coogan, politisk sekreterare
Email: polsekr@ssco.se tel: 076 199 77 33