Go to Top

SSCO:S NYA PRESIDIUM ÄR VALT!

Under studentrådet 24/5 i Stockholm valdes Veronica Sällemark till ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation och Anton Eriksson till vice ordförande.

Igår kväll samlades Stockholms student- och elevkårer i Studentpalatset för att besluta om organisationens riktning för kommande verksamhetsår. Medlemskårerna behandlade även valärenden för Stockholms studentkårers centralorganisations (SSCO:s) nya presidium, styrelse och andra förtroendevalda för verksamhetsåret 16/17.

Under mötet valdes Veronica Sällemark till ordförande. Veronica Sällemark är idag vice ordförande för SSCO och kommer tidigare från Södertörns högskolas studentkår. Veronica Sällemark tar över ordförandeskapet efter Anna Wallgren, tidigare Stockholms universitets studentkår.

– Det känns fantastiskt roligt och hedersamt att få förnyat förtroende från medlemskårerna att leda studentrörelsen i Stockholmsregionen. Jag är ödmjuk inför min nya roll som ordförande. Och jag ser starkt fram emot att vara drivande i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för Stockholmsregionens studenter, kommenterar Veronica Sällemark.

Under mötet valdes också Anton Eriksson från Stockholms universitets studentkår till vice ordförande. Anton Eriksson sitter idag också i SSCO:s styrelse. Anton Eriksson tar således över posten som vice ordförande efter Veronica Sällemark.

– Jag känner mig glad och stolt över att få förtroendet som SSCO:s vice ordförande. Jag är mer än redo att axla rollen och att vara med och sätta den politiska dagordningen för att förbättra tillvaron för stockholmsregionens studenter.

Det nya presidiet tillträder officiellt den 1 juli 2016.

För kommentarer
Veronica Sällemark, vice ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 14
E-post: vordf@ssco.se