Go to Top

Stockholms studentvän 2017

I bild från vänster: Daniel Dronjak, Kommunstyrelsens Ordförande i Huddinge kommun; Matilda Eriksson, General för Quarnevalen; Daniel Helldén, Trafikborgarråd i Stockholm stad; Veronica Sällemark, Ordförande SSCO; Sten Wetterblad, Ordförande Sthlm6000+ samt Anders Lundgren, Förvaltningschef på KTH.

Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har delats ut årligen sedan år 2002 och har alltid väckt stor uppskattning hos både vinnare och nominerade.

Detta är ett sätt för Stockholms studenter, studentkårer samt SSCO att uppmärksamma de som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och Stockholm som studentstad. Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa samt till enskilda eller grupper av personer. Mottagaren av Stockholms studentvän skall ha gjort insatser för att:

• förbättra Stockholms studenters ekonomiska och sociala situation.
• skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter.
• underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer.
• eller på andra sätt förbättra Stockholm som studentstad.

Nominerande till Stockholms studentvän år 2017 har varit Huddinge kommun, Stockholms stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen, Anders Lundgren (förvaltningschef på KTH) samt Sten Wetterblad (ordförande Sthlm6000+). Nomineringarna löd:

  • Huddinge kommun för ökade satsningar på stadsbyggnad som inkluderar studenter. Bland annat syns detta i satsningar gällande studentbostäder, kollektivtrafik och ökade urbana kvaliteter.
  • Stockholm stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen för god dialog och nytta för såväl studenter som allmänheten i fråga om årets Quarnevaltåg.
  • Anders Lundgren, förvaltningschef KTH, för sitt arbete inom Stockholms akademiska rektorskonvent med att bibehålla Studentpalatset för Stockholms 85 000 studenter.
  • Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+, för sitt långsiktiga och drivna arbete med att lyfta frågan om vikten av studentbostäder och öka antalet studentbostäder i Stockholmsregionen.

Vinnaren har nu presenteras av Veronica Sällemark, SSCO:s ordförande, under det traditionella valborgsmässofirandet på Sollidenscenen, Skansen.

Vinnaren av Stockholms studentvän 2017 är nu utsedd

Det är en stor glädje att få berätta att Stockholms stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen har utsetts till Stockholms studentvän 2017 av SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation.

Kommentar från SSCO:s ordförande

– Det är ett glädjebesked att politikerna i Stockholm valde att hjälpa studenters engagemang, och att de också säkrade goda villkor för att genomföra framtida studentevenemang med kulturella inslag. Mycket tack vare den goda dialog som skett mellan Stockholms stads trafiknämnd och föreningen Quarnevalen!

Det har vi velat belöna med SSCO:s prestigefulla utmärkelse Stockholms studentvän 2017. Quarnevalen skapar en mängd värden i regionen som är viktiga; studentlivet ges rum i staden, vilket stärker Stockholm som en attraktiv kunskaps- och studentregion, säger Veronica Sällemark, ordförande SSCO.

Motivering Stockholms studentvän

”Quarnevalen är norra Europas största publika studentevenemang som återkommer vart tredje år. Evenemanget arrangeras av den ideella studentföreningen Quarnevalen som är aktiv vid Tekniska Högskolan. Kulmen av Quarnevalen är ett tåg med ett hundratal humoristiska ekipage som tågar genom Stockholm.

Evenemanget lockar cirka en halv miljon besökare. Quarnevalen skapar gemenskap mellan studenter, lärosäten, näringslivet och medborgare. Quarnevalen sänker trösklarna till högre utbildning och gör att fler ser Stockholm som ett givet val av studieort.

Quarnevalen var under våren hotad av nedläggning då Trafikkontoret velat höja avgiften för evenemanget. Det skulle ha inneburit kostnader på 1,8 miljoner kronor för evenemangsplatsen och skulle ha omöjliggjort karnevalståget.

Genom dialogen mellan studentföreningen Quarnevalen och Stockholms stads trafiknämnd accepterade inte Trafiknämnden Trafikkontorets förslag, utan möjliggjorde istället att Quarnevalens avgift ska ligga kvar på liknande nivå som tidigare. Politikerna valde därmed att hjälpa istället för att stjälpa studenternas engagemang. Nämnden beslutade även att Trafikkontoret ska ta fram en ny taxeringskategori för förberedelse av kulturevenemang, som möjliggör fler liknande evenemang i framtiden.

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2017 uppmärksamma den goda dialogen mellan politiker och studentengagerade. Vi vill också uppmärksamma den stora handlingskraft båda parter tog för att förbättra och säkra villkoren även för framtida studentevenemang. Med den studiesociala inriktningen och de kulturella inslagen lockar Quarnevalen till engagemang och intresse långt utanför studentrörelsen. SSCO vill därför med utmärkelsen synliggöra att evenemanget tillför såväl studentnytta som nytta till allmänheten, då det fungerar som en självklar mötesplats mellan studenter och övriga samhället. Det kan inte nog understrykas att Quarnevalen stärker Stockholm som en attraktiv kunskaps- och studentregion.”

Frågor besvaras av:
Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil: 0708997715
e-post: ordf@ssco.se