Go to Top

Stockholms studentvän år 2017

I bild från vänster: Daniel Dronjak, Kommunstyrelsens Ordförande i Huddinge kommun; Matilda Eriksson, General för Quarnevalen; Daniel Helldén, Trafikborgarråd i Stockholm stad; Veronica Sällemark, Ordförande SSCO; Sten Wetterblad, Ordförande Sthlm6000+ samt Anders Lundgren, Förvaltningschef på KTH.

Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har delats ut årligen sedan år 2002 och har alltid väckt stor uppskattning hos både vinnare och nominerade.

Detta är ett sätt för Stockholms studenter, studentkårer samt SSCO att uppmärksamma de som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och Stockholm som studentstad. Mottagaren av Stockholms studentvän skall ha gjort insatser för att:

 • förbättra Stockholms studenters ekonomiska och sociala situation,
 • skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter,
 • underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer,
 • eller på andra sätt förbättra Stockholm som studentstad.

De nominerade till Stockholms studentvän år 2017:

 • Huddinge kommun för ökade satsningar på stadsbyggnad som inkluderar studenter. Bland annat syns detta i satsningar gällande studentbostäder, kollektivtrafik och ökade urbana kvaliteter.
 • Stockholm stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen för god dialog och nytta för såväl studenter som allmänheten i fråga om årets Quarnevaltåg.
 • Anders Lundgren, förvaltningschef KTH, för sitt arbete inom Stockholms akademiska rektorskonvent med att bibehålla Studentpalatset för Stockholms 85 000 studenter.
 • Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+, för sitt långsiktiga och drivna arbete med att lyfta frågan om vikten av studentbostäder och öka antalet studentbostäder i Stockholmsregionen.

Vinnare av Stockholms studentvän år 2017:

Stockholms stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen blev vinnare av priset. Under våren fanns det risk för att avgiften för evenemanget Quarnevalen skulle höjas dramatiskt. Föreningen och nämnden har i dialog arbetat för att avgiften ska hållas nere genom att införa en ny taxering för liknande evenemang. Genom att säkra liknande framtida studentevenemang stärks Stockholm som attraktiv kunskaps- och studentregion.

Motivering Stockholms studentvän

”Quarnevalen är norra Europas största publika studentevenemang som återkommer vart tredje år. Evenemanget arrangeras av den ideella studentföreningen Quarnevalen som är aktiv vid Tekniska Högskolan. Kulmen av Quarnevalen är ett tåg med ett hundratal humoristiska ekipage som tågar genom Stockholm.

Evenemanget lockar cirka en halv miljon besökare. Quarnevalen skapar gemenskap mellan studenter, lärosäten, näringslivet och medborgare. Quarnevalen sänker trösklarna till högre utbildning och gör att fler ser Stockholm som ett givet val av studieort. Quarnevalen var under våren hotad av nedläggning då Trafikkontoret velat höja avgiften för evenemanget. Det skulle ha inneburit kostnader på 1,8 miljoner kronor för evenemangsplatsen och skulle ha omöjliggjort karnevalståget.

Genom dialogen mellan studentföreningen Quarnevalen och Stockholms stads trafiknämnd accepterade inte Trafiknämnden Trafikkontorets förslag, utan möjliggjorde istället att Quarnevalens avgift ska ligga kvar på liknande nivå som tidigare. Politikerna valde därmed att hjälpa istället för att stjälpa studenternas engagemang. Nämnden beslutade även att Trafikkontoret ska ta fram en ny taxeringskategori för förberedelse av kulturevenemang, som möjliggör fler liknande evenemang i framtiden.

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2017 uppmärksamma den goda dialogen mellan politiker och studentengagerade. Vi vill också uppmärksamma den stora handlingskraft båda parter tog för att förbättra och säkra villkoren även för framtida studentevenemang. Med den studiesociala inriktningen och de kulturella inslagen lockar Quarnevalen till engagemang och intresse långt utanför studentrörelsen. SSCO vill därför med utmärkelsen synliggöra att evenemanget tillför såväl studentnytta som nytta till allmänheten, då det fungerar som en självklar mötesplats mellan studenter och övriga samhället. Det kan inte nog understrykas att Quarnevalen stärker Stockholm som en attraktiv kunskaps- och studentregion.”


Historia Stockholms studentvän

Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har delats ut årligen sedan 2002. Rätt att nominera till denna prestigefulla utmärkelse har medlemskårer, förtroendevalda och personal inom SSCO samt organ med anknytning till SSCO, såsom stiftelser och bolag.

Vem kan nomineras?
Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa samt till enskilda eller grupper av personer. Mottagaren av Stockholms studentvän skall ha gjort insatser för att:

 • förbättra Stockholms studenters ekonomiska och sociala situation.
 • skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter.
 • underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer.
 • eller på andra sätt förbättra Stockholm som studentstad.

 Tidigare vinnare:

  • 2002 Ulf Adelsohn (Landshövding, Stockholms län)
  • 2003 Svenska Bostäder (Studentbostadsföretag)
  • 2004 Tidningen Studentliv (TCO-ägd studenttidning)
  • 2005 Mariana Vodovosoff (Samordnare, Huddinge Kommun)
  • 2006 Barbro Berg (Verksamhetschef, Stockholms Akademiska Forum)
  • 2007 Mats Hellström (tidigare landshövding i Stockholms län)
  • 2008 Studentskrapan (studentkomplex på Södermalm)
  • 2009 Joakim Larsson (Bostadsbolags- och ytterstadsborgarråd, Stockholms stad)
  • 2010 Carin Jämtin (Oppositionsborgarråd, Stockholms stad)
  • 2011 Kåre Bremer (Rektor vid Stockholms universitet)
  • 2012 Sten Nordin (Finansborgarråd, Stockholms stad)
  • 2013 Nicke Grundberg (ordförande för SSCO 2009/2010)
  • 2014 Maria Rankka (vd på Stockholms handelskammare)
  • 2015 Riksbyggen (initiativtagare till Bopinion)
  • 2016 Albanoprojektet (1 000 nya student- och forskarbostäder)

Hur koras vinnaren?
SSCO:s styrelse väljer utifrån inkomna nomineringar, ut vinnaren av Stockholms studentvän. Vinnaren kontaktas under april månad och presenteras sedan under valborgsmässofirandet på Skansen.

Vad innebär utmärkelsen?
Den eller de som tilldelats utmärkelsen får för alltid bära titeln Stockholms studentvän följt av årtalet för utdelandet. För Stockholms studenter, studentkårer samt SSCO är detta ett mycket bra tillfälle att uppmärksamma de många som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har alltid väckt stor uppskattning både hos vinnaren och nominerade.