Go to Top

Studentrådet

SSCO:s studentråd 23 november 2017

Studentrådet är SSCO:s årsmöte och är uppdelat på två tillfällen per år, ett möte hålls i maj och ett i november.

Den 23e november bjuds representanter för SSCO:s medlemskårer samt andra berörda in för att delta på studentrådet. Även allmänheten välkomnas som åhörare.

Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2

Tid: Drop-in, mingel och registrering från 17.30
Mötet öppnas kl. 18.00

För information om formalia kring studentrådet se SSCO:s stadgar och valordning på www.ssco.se eller kontakta Kristian Kull (studentrådsordförande) på talman@ssco.se.

För den fullständiga kallelsen samt information om hur du anmäler dig klicka här.

Mandatfördelningen hittar du här.

För att gå direkt till anmälan: https://docs.google.com/forms/d/1vYgzHCaOqQNabg6T4DpTwuS2iKz2V_RHhXhgsfWtFNg/edit

Läs valberedningens förslag här.

 


SSCO:s extrainsatta studentråd 15 juni 2017

Härmed kallas samtliga SSCO:s medlemskårer samt förtroendevalda inom SSCO som berörs av studentrådet till det extrainsatta studentrådet 2016/2017 för behandling av val av vice ordförande verksamhetsåret 2017/2018.

● Plats: Hörsalen, Studentpalatset (Norrtullsgatan 2)

● Tid: Torsdagen den 15 juni 2017. Sammanträdet öppnar kl. 18.00

För information om formalia kring studentrådet se SSCO:s stadgar och valordning på www.ssco.se eller kontakta Kristian Kull (studentrådsordförande) på talman@ssco.se.

För den fullständiga kallelsen samt information om hur du anmäler dig klicka här


Handlingar från studentrådet 23 maj 2017

Pressmeddelande

Förtroendevalda från studentrådet 23 maj

Antagna dokument

Antagen budget 17/18

Antagen verksamhetsplan 17/18

Stadgeändring, antagen för första gången

Styrdokument

Valordning

SSCO:s nuvarande stadga

Arbetsordning Valberedningen