Go to Top

Studentrådet

SSCO:s extrainsatta studentråd 15 juni 2017

Härmed kallas samtliga SSCO:s medlemskårer samt förtroendevalda inom SSCO som berörs av studentrådet till det extrainsatta studentrådet 2016/2017 för behandling av val av vice ordförande verksamhetsåret 2017/2018.

● Plats: Hörsalen, Studentpalatset (Norrtullsgatan 2)

● Tid: Torsdagen den 15 juni 2017. Sammanträdet öppnar kl. 18.00

För information om formalia kring studentrådet se SSCO:s stadgar och valordning på www.ssco.se eller kontakta Kristian Kull (studentrådsordförande) på talman@ssco.se.

För den fullständiga kallelsen samt information om hur du anmäler dig klicka här


Handlingar från studentrådet 23 maj 2017

Pressmeddelande

Förtroendevalda från studentrådet 23 maj

Antagna dokument

Antagen budget 17/18

Antagen verksamhetsplan 17/18

Stadgeändring, antagen för första gången

Styrdokument

Valordning

SSCO:s nuvarande stadga

Arbetsordning Valberedningen