Go to Top

Bli Toastmaster till Nobelfesten!

Den​ ​10​ ​december​ ​varje​ ​år​ ​firas​ ​Nobelfesten​ ​i​ ​Stockholms​ ​Stadshus​ ​för​ ​Nobelpristagarna.​ ​Vi söker​ ​en​ ​person​ ​som​ ​vill​ ​efterträda​ ​nuvarande​ ​toastmaster​ ​Johanna​ ​Kuniholm​ ​som​ ​i​ ​år​ ​gör​ ​sitt sista​ ​år.

Toastmasterns​ ​uppgift ​består​ ​till​ ​huvudsak​ ​av​ ​att​ ​förbereda​ ​manus inför varje​ ​Nobelfest​ ​​i samråd​ ​med​ ​Nobelstiftelsen.  ​Under​ ​middagen​ ​ansvarar toastmastern​ ​bland annat​ ​för​ ​presentation​ ​av​ ​middagens​ ​skålar​ ​och ​för​ Nobelpristagarnas​ ​tal.​ ​Presentationerna​ ​av​ ​Nobelpristagarna​ ​sker​ ​på​ ​olika​ ​språk​ ​och​ ​oftast​ ​på pristagarens​ ​modersmål.​ ​Därför​ ​är​ ​det​ ​viktigt​ ​att​ ​Toastmastern​ ​är​ ​språkkunnig ​och duktig ​på​ ​att lära​ dig​ ​uttal​ ​och​ ​språkmelodi​ ​i​ ​synnerhet.

Detta​ ​förväntar​ ​vi​ ​oss​ ​således​ ​av​ ​en​ ​blivande​ ​Nobeltoastmaster:

  • Du​ ​behöver vara student under de närmsta fyra åren, dvs.​ ​fr.o.m.​ ​hösten​ ​2017​ ​till​ ​hösten​ ​2020.​ ​Du​ ​kommer nämligen​ ​att​ ​vara​ Toastmaster​ under​ ​fyra​ ​Nobelfester​, där​ ​den​ ​första​ ​10​ ​december​ ​2017​ fungerar som överlämning​ från​ ​nuvarande Toastmaster Johanna.​ ​De​ ​tre​ ​följande​ ​åren​ ​agerar​ du​ Toastmaster på egen hand.​ Du​ ​måste​ ​befinna​ dig​ ​i​ ​Sverige​ ​vid​ ​tiden​ ​för​ ​förberedelserna​ ​inför​ ​Nobelfesten.
  • Du behöver  ​ha​ ​en​ ​god​ ​scenvana​ ​och​ erfaranhet av att ​tala​ ​inför​ ​folk.
  • Det​ ​är​ ​också​ ​en​ ​förutsättning​ ​att​ ​du ​är​ ​språkkunnig​ ​och​ ​språkintresserad.​ ​Du​ behöver  ​vara minst​ ​trespråkig.
  • Vidare​ ​bör​ du​ ​vara​ ​beredd​ ​på​ ​att​ ​lägga​ ​​tid​ ​för​ ​förberedelser​ ​tillsammans​ ​med Nobelstiftelsen​ ​under​ framför allt ​november​ ​och​ ​december​ ​före​ ​varje​ ​Nobelfest.

Eventuell​ ​kallelse​ ​till​ ​intervju​ ​kommer​ ​att​ ​skickas​ ​ut​ ​under​ ​slutet​ ​av​ ​september. Intervjuer​ ​kommer​ ​att​ ​ske​ ​under​ ​i​ ​slutet​ ​av​ ​september​ ​och​ ​början​ ​av​ ​oktober.

Skicka​ ​in​ ​din​ ​ansökan,​ ​CV​ ​och​ ​personligt​ ​brev,​ ​via​ ​mail​ ​till​ ​​oma@ssco.se​,​ ​bifoga​ ​en​ ​bild​ ​på dig​ ​själv​ ​samt​ ​referenser. Denna​ ​ansökan​ ​skall​ ​vara​ ​oss​ ​tillhanda​ ​​senast​ ​den​ ​24​ ​september​ ​2017​.

Övermarskalksämbetet
SSCO
Box​ ​5903
114​ ​89​ ​Stockholm

Frågor​ ​besvaras​ via​ ​mail:​ ​​oma@ssco.se
Läs om nuvarande toastmasters erfarenheter här