Go to Top

”Var är studenternas röster om kunskapslyftet och yrkeshögskolan?”

Igår lämnade Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) in ett remissvar på Utbildningsdepartementets promemoria ”En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap”. I promemorian presenteras en rad förslag med utgångspunkt i regeringens kunskapslyft. Det nationella kunskapslyftet innebär tusentals nya utbildningsplatser i eftergymnasiala utbildningar under de kommande åren, varav en stor del inom yrkeshögskolan. Förslaget från Utbildningsdepartementet syftar framför allt till att arbeta fram en mer långsiktig yrkeshögskola, mer enhetliga förkunskapskrav och en bättre kvalitetsgranskning.

SSCO uppmuntrar satsningen på yrkeshögskolan, men ställer oss frågande till regeringen: Var är studenternas röster om kunskapslyftet och yrkeshögskolan?

–        Studentinflytande och studentengagemang är nödvändigt både för utbildningens kvalitet och för studenters intresse för utbildningen. Att vi nu får ett förslag på en stärkt och mer långsiktig yrkeshögskola utan förslag om hur studentengagemanget kan stärkas tycker vi är en allvarlig miss, säger Anna Wallgren, ordförande SSCO.

SSCO tycker att studentinflytande är en självklar del av studenters studietid och det är viktig inte bara ur en demokratisk synpunkt utan även för utbildningens kvalitet.

–        Vi vill se fler förslag för att möjliggöra ett aktivt studentinflytande under utbildningarna. Förslagsvis ett liknande regelverk som gäller för studenter inom de akademiska utbildningarna, vars rättigheter återfinns i bland annat högskolelagen, högskoleförordningen och studentkårsförordningen, säger Veronica Sällemark, vice ordförande SSCO.

Remissvaret finns att läsa här: Remissvar Yrkeshogskolan

Frågor besvaras av:

Anna Wallgren, ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 15, e-post: ordf@ssco.se

Ella Coogan, politisk sekreterare SSCO
Mobil 0761 99 77 33, e-post: polsekr@ssco.se