Go to Top

Vårens studentråd 2019 är avslutat

Den 22 maj 2019 höll SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, vårens studentråd. Under mötet behandlades ett antal ärenden och propositioner, inklusive val av förtroendevalda för verksamhetsåret 2019/20

Fr. vä: Louisa Kellman, Filip Hörnsten, Sofia Holmdahl, Hugo Thorén, Adam Maquard, Michael Pettersson, Omar Branzell och Oskar Wiik. Ej i bild: Gustav Ogesten.

Presidiet 2019/20

Till ordförande är Oskar Wiik vald. Han har tidigare suttit som ordförande för SöderS – Södertörns högskolas studentkår under fyra år.

Oskar kommer till SSCO med en gedigen bakgrund inom elev- och studentpolitiken. Utöver sitt ordförandeskap i SöderS har han bl.a. länge har varit aktiv inom Sveriges Elevråd – SVEA och sitter som styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Till vice ordförande är Hugo Thorén vald. Han har suttit i SSCO:s styrelse som ordinarie ledamot under verksamhetsåret 2018/19 och kommer från Stockholms universitets studentkår (SUS) där han varit ansvarig för studentinflytande under verksamhetsåret 2018/19.

Styrelsen 2017/2018

I styrelsen har följande personer blivit invalda som ordinarie ledamöter under 2018/19: Omar Branzell (MF), Filip Hörnsten (DISK), Michael Pettersson (GIH:s studentkår), Sofia Holmdahl (SUS), Louisa Kellman (SUS), Adam Maquard (SöderS) och Gustav Ogesten (THS).

Filip och Michael har suttit i SSCO:s styrelse som ordinarie ledamöter under verksamhetsåret 2018/19. Omar har suttit i styrelsen som suppleant sedan studentrådet i november 2018.

Sofia, Louisa, Adam och Gustav är nyvalda ledamöter.

Övriga tillsättningar

Jens Andersson och Sabine Pettersson har blivit omvalda som sakrevisor respektive sakrevisorssuppleant för verksamhetsåret 2019/20. Även studentrådspresidiet med ordförande Kristian Kull och vice studentrådsordförande Christian Bratt är omvalda. Som studentrådssekreterare har Jonas Maistedt blivit nyvald.

Valberedningen för verksamhetsåret 2019/20 består av Daniel Kyriacou och Leif Karlsson.