Go to Top

Entledigande av vice ordförande

Under måndagens styrelsemöte entledigades vice ordförande Anton Eriksson från sitt uppdrag. Styrelsen beslutade också att utse Jonna Hillblom till interimistiskt vald vice ordförande fram till SSCO:s studentråd den 8 november 2016.

I måndags kväll sammanträdde Stockholms studentkårers centralorganisations styrelse för att behandla frågan om vice ordförande Anton Erikssons begäran om entledigande från sitt uppdrag.

Styrelsen beslutade att entlediga Anton Eriksson från sitt uppdrag som vice ordförande från och med den 20 september 2016. Anton kommer att arbeta med att samla ihop lösa trådar och överlämna sitt arbete fram till och med den 30 september 2016.

– Det känns om helt rätt val för mig att lämna över stafettpinnen för vice ordförandeskapet. Min tid i organisationen har varit otroligt givande och en tid jag inte skulle vilja vara utan. Men jag känner att jag inte är rätt för uppdraget och uppdraget inte är rätt för mig. Det känns betryggande att lämna över ansvaret till styrelsen och vår ordförande Veronica Sällemark. Och jag vill passa på att tacka medlemskårerna för det fina förtroendet jag fått att leda SSCO framåt. Jag vill också tacka Veronica Sällemark för ett jättebra samarbete under vår tid tillsammans, säger Anton Eriksson.

Styrelsen valde i enlighet med SSCO:s stadgar att utse en interimistiskt vald vice ordförande fram till SSCO:s studentråd den 8 november 2016. Jonna Hillblom från SSCO:s styrelse är från och med den 20 september 2016 SSCO:s interimistiskt valda vice ordförande fram till studentrådet den 8 november då fyllnadsval av vice ordförande kommer att förrättas.

– Att kliva in och stötta upp organisationen som interimistiskt vald vice ordförande fram tills studentrådet den 8 november känns som en självklarhet för mig. Jag ser att jag kan bidra och det vill jag gärna göra i det här läget. Jag ser också fram emot att få arbeta mer hands-on för studentstockholm, säger Jonna Hillblom.

SSCO:s presidium fram till SSCO:s studentråd består därmed av ordförande Veronica Sällemark och intermistiskt valda vice ordförande Jonna Hillblom.

– Det känns som att styrelsen och organisationen har hanterat Antons entledigande moget och stöttande. Det är inte ovanligt att det finns förväntningar både från sig själv men också från omgivningen att en ska sitta året ut vilket inte alltid är optimalt varken för individ eller organisation. Jag stöttar Anton i hans val att entlediga sig och vill tacka honom för vårt goda samarbete. Jag ser ljust på framtiden för organisationen och känner mig trygg med styrelsens prioriteringar och organisationens stöd och jag vill hälsa Jonna Hillblom välkommen till kansliet, säger ordförande Veronica Sällemark.

SSCO:s styrelse har fört dialoger med SSCO:s valberedning kring tidsaspekter i valberedningsprocessen. Styrelsen och valberedningen landade gemensamt i att ett extrainsatt studentråd inte kommer att hållas utan att fyllnadsval av vice ordförande kommer att hållas under det ordinarie studentrådet den 8 november.

– Utifrån SSCO:s stadgar och tidsåtgången för en sådan här rekryteringsprocess anser valberedningen att det bästa för organisationen är att behandla fyllnadsvalet av vice ordförande under det ordinarie studentrådet den 8 november, säger en av valberedningens sammankallande Lena Möller.

Valberedningen kommer att skicka ut en nomineringsanmodan till SSCO:s medlemskårer inom kort.

För kommentarer 
Veronica Sällemark, ordförande SSCO

Mobil 0708 99 77 15

E-post: ordf@ssco.se